Ensimmäinen satamajohtaja Antti Merilahti

Vuonna 1958 Antti Merilahti aloitti työt satamaluotsina Naantalissa. Satamakapteenin virka perustettiin vuonna 1959 ja Antti Merilahti palkattiin tehtävään. Samalla satamaan palkattiin kaksi luotsia lisää.

Merelle 14-vuotiaana

Antti Merilahti lähti merille 14-vuotiaana, vuonna 1941. Koululaisille kuului tuolloin kesätyövelvollisuus ja poika suoritti sen Greta Torden -nimisellä laivalla, joka rahtasi saksalaisille Pohjanmerellä. 17 vuotta kului merellä eri laivoissa, myös sota-ajan kauppalaivastossa.