Ohjeet > Laivaliikenne > Ohjepaketti

Ohjepaketti

ISPS-alue

Liikkuminen ISPS-alueella edellyttää voimassa olevaa kulkulupaa. Alueella liikuttaessa henkilöiden tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä ja satama-asioinnin tarkoitus. Naantalin satama suosittelee alueella vakituisesti operoivien yritysten henkilökunnan käyttävän esillä pidettävää kuvallista henkilökorttia valvonnan helpottamiseksi.

ISPS-ohjeet

Satamakäsikirja

Satamakäsikirja (englanniksi)

Vaarallisten aineiden ennakkoilmoitukset

Vaarallisista aineista on tehtävä ennakkoilmoitus Naantalin Satamalle ennen vaarallisten aineen kuljetuksen saapumista satamaan.

Vaarallisten aineiden ennakkoilmoitukset

Työturvallisuus ja tulityöt

Naantalin Satama on määritellyt minimisuojainvaatimukset satama-alueelle. Tulitöiden osalta on noudatettava tulitöiden valvontasuunnitelmaa.

Suojavälineiden käyttö satama-alueella

Tulityöt satama-alueella 

Työturvallisuus alusten kiinnitys-, irrotus- ja siirtotöissä

Alusjätehuolto

Itämeren vesiympäristö on erityisen herkkä ja alusliikenne on vilkasta. Naantalin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla siitä, että alusten jätteet päätyvät sataman vastaanottojärjestelmiin. Voidaksemme suunnitella ja toteuttaa sataman jätehuollon hyvin, tarvitsemme asiakkailta ennakkoon tehdyn jäteilmoituksen ja edellytämme, että satama-alueella noudatetaan sataman jätehuolto-ohjeita. Ohjeet perustuvat Euroopan yhteisön ja Suomen valtion jätehuollosta antamaan lainsäädäntöön.

Naantalin Sataman alusjätehuollon suunnitelma 

Tutustu Naantalin Sataman alusjätehuoltosuunnitelmaan

Jätehuollon ohje (astuu voimaan 31.1.2022)

Jätehuolto-ohje

Alusjäteilmoitus