Sataman liikennettä sujuvoitettiin

Tammikuussa 2006 otettiin käyttöön sataman uusi kenttäalueen laajennusosa ja kaksipaikkainen ro-ro-laituri, jonka toinen puoli oli varustettu neste- ja bulk-laituriksi. Finnlink ja Ahvenanmaan lauttaliikenne pystyivät nyt operoimaan samalla kentällä. Kenttätilaa laajennettaessa louhittiin kalliota, jonka kiviaines hyödynnettiin laiturin merenpohjaan sijoittuvan pedin rakentamisessa.

Satamaan suuntautuva liikenne oli kasvanut vuosi vuodelta ja liikenteen sujuvoittamiseksi Naantalin kaupunki aloitti uuden Satamatien sekä Vanton eritasoliittymän rakentamisen. Liikenneministeri Anu Vehviläinen vihki 23. lokakuuta 2007 uuden tien ja liittymän käyttöön. Liikenne saatiin kulkemaan Vanton eritasoliittymästä Luolalan teollisuusalueen läpi satamaan.

Vuonna 2007 Naantali–Kapellskär-reitin henkilöliikenteen matkustajamäärä nousi 23 prosenttia ja rekkojen määrä lähes 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.