Yhteystiedot > Satamasidonnainen teollisuus

Satamasidonnainen teollisuus

Exxonmobil Finland Oy

ExxonMobil Finland Oy Ab:lla on voiteluainetehdas Naantalin satamassa. Tehdas valmistaa Mobil-tuotteita, kuten Mobil 1, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu tuote autonomistajien keskuudessa.

Vuodesta 2003 tehdas on ollut vastuussa Venäjän klusterin ja Baltian maiden toimituksista kotimaan toimitusten lisäksi. Tehtaassa työskennellään vuorossa ja se työllistää noin 80 työntekijää. Lisäksi tehtaalla on oma laadunvarmistuslaboratorio Naantalissa.

Perusöljylaiva tuo suunnitellusti ExxonMobilin Euroopan jalostamoilta perusöljyjä tehtaalle. Tehtaalla erilaiset lisäaineet lisätään perusöljyyn, jolloin saadaan lopputuotteena erilaisia voiteluaineita. Lisäaineet vaihtelevat riippuen valmistettavasta tuotteesta.

ExxonMobil Finland Oy Ab:n voiteluainetehdas on perustettu vuonna 1957. Sijainti valittiin hyvien yhteyksien takia. Satama on auki ympäri vuoden, jopa kylmimpinä talvipäivinä, ja takaa näin ollen häiriöttömät laivatoimitukset. Tuotannossa tarvittavia komponentteja toimitetaan satamaan merikonteissa ja niitä toimitetaan nopealla aikatalulla Euroopasta yhteistyössä satamassa operoivan laivayhtiön kanssa.   
  
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
FIN-21100 Naantali
Tel. +358 10 408 500
www.exxonmobil.fi


Finnfeeds Finland Oy

Tuotantolaitoksen toiminta Naantalin sataman naapurissa alkoi sokerin valmistuksen käynnistyessä vuonna 1953.  Sokerituotanto jatkui aina vuoteen 1990 asti, jolloin tehtaan jo vuodesta 1979 lähtien valmistamasta luonnon betaiinista tuli päätuote. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi sokerijuurikaspohjaisista liuoksista eristettyä betaiinia rehu-, ravitsemus- kosmetiikka- ja kemianteollisuuden tarpeisiin maailmanlaajuisesti. Finnfeeds Finland Oy työllistää Naantalissa noin 70 henkeä.  Naantalin satama palvelee erityisesti tehtaan raaka-ainehuoltoa, mutta myös osa viennistä kulkee sen kautta.

Finnfeeds Finland Oy on osa kansainvälistä DuPont-konsernia.

Finnfeeds Finland Oy
Satamatie 8
FIN-21100 Naantali
p. +358 10 431 020
www.dupont.com


Neste

Neste tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina.

Nesteen historia alkoi sodan aikana 1940-luvulla, kun havaittiin, että Suomella ei ollut riittävästi polttoaineita eikä kotimaista öljynjalostusta. Valtio rakensi ensimmäiset öljytuotteiden varmuusvarastot Naantalin Tupavuorelle vuosina 1943-1948, ja vuonna 1948 varasto siirrettiin uuden perustetun yhtiön Neste Oy:n hallintaan. 

Naantalissa Nesteen toimintoihin nykyään kuuluvat terminaali- ja satamatoiminnot. 

 neste.com


Suomen Viljava Oy

Suomen Viljava Oy on Suomen suurin viljan, viljatyyppisten tuotteiden ja rehuraaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut yritys. Yritys tarjoaa palvelujaan sekä kotimaan markkinoilla että vienti,- tuonti, ja transitokaupassa toimiville yrityksille. Suomen Viljavan omistaa Suomen valtio. Yrityksellä on toimipisteet 20 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Varastointikapasiteetti on n. 1,4 miljoonaa tonnia. Vuosittainen käsittelymäärä, vastaanotot ja lähetykset yhteensä, on n. 2 miljoonaa tonnia. Naantalin, Rauman, Helsingin, Loviisan ja Kotkan toimipisteet sijaitsevat satamissa.
 
Satamavarastojen sijainti, hygieniset betonisiilot sekä tehokkaat laivojen, autojen ja junien purku- ja lastauslaitteet mahdollistavat kilpailukykyiset logistiset ratkaisut. Yrityksellä on sertifioitu ISO-9001:2000 -tomintajärjestelmä. Henkilökuntaa on 85 henkeä ja liikevaihto on n. 15 milj. euroa.

Naantalin varaston kapasiteetti on 230 000 tonnia.Erillisiä siiloja on 180 kappaletta, pienimpien kapasiteetti on n. 200 tonnia ja suurimpien 3 500 tonnia. Laivojen purkaus ja lastaus tapahtuu kahdella erillisellä linjalla, kummallakin linjan kap. on n .250 tonnia/tunti. Autopurkausta varten on neljä eri linjaa, joista kahden kapasiteetti on 250 tonnia/tunti/linja ja toiset kaksi, joiden kummankin kapasiteetti on 120 tn/tunti/linja. Autojen ja junalauttojen lastauskapasiteetti on 500 tn/h.Naantalin toimipisteessä työskentelee 15 henkilöä.

Suomen Viljava Oy
Viljatie 4
21100 Naantali
p. +358 10 346 4620

Katso Suomen Viljavan video:  


Turun Korjaustelakka Oy

on Itämeren alueen suurimpiin kuuluva, laivankorjauksiin erikoistunut yritys jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. vuosihuollot, haverikorjaukset, laivojen muutostyöt, erilaiset pintakäsittelytyöt sekä matkatyöt. Korjaustyön laadun ja työturvallisuuden varmistamiseksi, sekä ympäristönsuojelullisten näkökohtien huomioonottamiseksi yrityksen toimintajärjestelmä on sertifioitu standardien ISO 14001, ISO 9001, AQAP 2110 ja OHSAS 18001 mukaisesti.
 
Mitat:
Kuivatelakka: 265m x 70m x 7.9m
Varustelulaituri: 184m
Nosturit: 150t, 100t ja 2 x 30ton
Maasähkö: 2800A, 2MW
24h mobile: +358 40 553 3491
[email protected]
www.turkurepairyard.com 

 

Turun Seudun Energiantuotanto (TSE)

Lämpöä koteihin ja voimaa teollisuudelle

Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) tuottaa oman alueensa asukkaille lämpöä ja sähköä sekä teollisuudelle prosessihöyryä ja jatkaa paikallista energiantuotannon perinnettä. Tuotettu lämpö, sähkö ja höyry menevät loppuasiakkaille yhtiön pääomistajien, Fortumin ja Turku Energian kautta. Turun seudulla jo yli 200 000 ihmistä asuu kaukolämmitetyissä kodeissa. 

TSE:n ylpeys on Naantalin vuonna 2017 valmistunut nelosyksikkö, kaukolämpöä lähiseudulta tuottava moderni monipolttoainevoimalaitos. Se käyttää energianlähteenään pääosin biopolttoainetta, kuten lähimetsien metsätähteitä ja teollisuuden sivutuotteita. Erinomaisella hyötysuhteella toimiva yksikkö vähentää TSE:n energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä yli 400 000 tonnia vuodessa.

Naantalissa on tuotettu energiaa omiin ja muiden tarpeisiin jo vuodesta 1960 alkaen, edelläkävijän asenteella ja viimeisintä tekniikkaa käyttäen.  Lämpöä tuotetaan myös muissa TSE:n laitoksissa. Kakolan lämpöpumppulaitokset hyödyntävät uusiutuvaa energiaa ottamalla lämpöä talteen jätevedestä ja Orikedon biolämpökeskus hyödyntää polttoaineenaan biohaketta.

TSE kehittää toimintaansa jatkuvasti yhdessä Turku Energian ja Fortumin energia-alan osaajien kanssa, tavoitteena uusiutuvan energian lisääminen ja joustava energiantuotantojärjestelmä.

www.tset.fi

Tutustu linja-liikenteeseen tästä