Turvallisuus ja ympäristö

Turvallisuus ja ympäristö

Yhteisen työpaikan turvallisuus

Naantalin Sataman alueella työskentelee usean eri yrityksen henkilöstöä. Jokaisen velvollisuutena on huolehtia turvallisuudesta. Yritysten tulee tunnistaa oman toiminnan riskit. Naantalin Satama Oy on määritellyt yleiset vähimmäisturvallisuusohjeet hallinnoimilleen alueille.

Ympäristö

Naantalin Satama Oy:llä on ympäristölupa satamatoiminnoille. Jokaisen tulee noudattaa ympäristöluvan velvoitteita. Toiminnassa on pyrittävä minimoimaan ympäristövaikutukset.

Turvallisuustiedote lähialueen asukkaille

Turvallisuustiedote, Naantalin Satama

Säkerhetsmeddelande, Nådendals Hamn