Re­kis­te­ri­se­los­te ja e­väs­tei­den käyt­tö

Re­kis­te­ri­se­los­te ja e­väs­tei­den käyt­tö

Rekisteriseloste on henkilötietolain edellyttämä asiakirja, josta selviävät muun muassa rekisterinpitäjän yhteystiedot, käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus sekä tietojen luovuttamisen ja suojaamisen periaatteet.

Rekisteriseloste on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Naantalin Sataman rekisteriselosteet

Naantalin Sataman markkinointirekisteriseloste ja evästeiden käyttö

Naantalin Sataman asiakasrekisteriseloste

Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Visy Access Gate -kulunvalvonnan rekisteriseloste