Turvallisuus ja ympäristö > Ohjeet hätätilanteessa

Ohjeet hätätilanteessa

Hälyttäminen ja onnettomuudesta tiedottaminen

Hätäkeskus 112
Satamavalvonta +358 44 733 4550 tai VHF kanava 11

Tulipalo
 1. Pelasta mahdollisuuksien mukaan vaarassa olevat
 2. Ilmoita tulipalosta soittamalla 112 tai paloilmoitinpainikkeesta ja ilmoita Satamavalvontaan
 3. Sammuta tai rajoita paloa mahdollisuuksien mukaan
 4. Opasta pelastuslaitos paikalle ja varmista, että he huomaavat sinut (esim. heiluttamalla käsiä)
Vuotava kuljetusyksikkö tai kolli
 1. Jos vuoto on kuljetusyksikössä, siirtää kuljetusyksikön kuljettaja sen IMDG-alueelle, ellei vuotoa voida tukkia.
 2. Jos vuoto on irtoperävaunussa, siirtää vetomestarin kuljettaja sen IMDG-alueelle, ellei vuotoa voida tukkia.
 3. Jos vuoto on kollissa, siirretään se aluksilla olevilla trukeilla, sataman etukuormaajalla tai ahtaajan kalustolla IMDG-alueelle, ellei vuotoa voida tukkia.
 4. Jos vuoto on kollissa, se voidaan yrittää kääntää sellaiseen asentoon, että vuoto loppuu tai pienenee.
 5. Satamavalvojat tukkivat viemäröinnin tarvittaessa satamasta löytyvällä viemärintukkimiskalustolla.
 6. Vuotavaa ainetta voidaan ottaa talteen satamassa oleviin siirrettäviin altaisiin.
 7. Vuotanut aine voidaan imeyttää satamavalvojien toimesta satamasta löytyvällä imeytysaineella.

Huom! Vuotava yksikkö, irtoperä tai kolli voidaan siirtää vain, jollei aiheuteta lisävahinkoa!

Tapaturman sattuessa
 1. Aloita ensiapu
 2. Hälytä lisäapua
 3. Opasta ambulanssi kohteeseen