Ohjeet > Laivaliikenne

Laivaliikenne

Ympärivuorokauden päivystävä satama huolehtii alusten sijoittelusta laitureihin ja aluksiin annettavista palveluista, mm. vedestä, sähköstä sekä luotsikuljetuksista.

Naantalin Satama Oy hoitaa satama-alueen kenttien, teiden, laitureiden, merimerkkien, satama-altaiden ja raiteiden kunnossapitoa.   

Tutustu tarkemmin satamapalveluihin.

Port and Terminal handbook

Tutustu alla oleviin aluskäyntiin liittyviin ohjeistuksiin. 

Yhteydenpito Sataman ja aluksen välillä: 

 

Satamajärjestys