Ohjeet

Ohjeet

Naantalin Satama Oy:n hallinnoimilla maa ja vesialueilla noudatetaan Satamajärjestystä ja sen nojalla annettuja ohjeita. Näillä sivuille on koottu ohjeistukset Laivaliikenteelle, Maantieliikenteelle, Rautatieliikenteelle ja yleiset ohjeet Satama-alueella työskenteleville.

Ohjeistuksen tarkoituksena on varmistaa kaikkien osapuolien turvallinen ja sujuva työskentely Naantalin satamassa.

Satamajärjestys

Satamajärjestyksen alueet: vesialueet

Satamajärjestyksen alueet: maa-alueet

Ohjeet turvalliseen toimintaan

Turvallisuuden varmistamiseksi, ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja lastien kontaminoitumisen ehkäisemiseksi Naantalin Satamassa on järjestys ja siisteys oltava hyvällä tasolla. Tässä ohjeessa on kuvattu järjestyksen ja siisteyden minimitaso bulk-tavaran käsittelyssä.

Sataman järjestys-ja siisteysohjeet