Palvelut ja hinnasto > Hyväksytyt palveluntuottajat

Hyväksytyt palveluntuottajat

Vähimmäisvaatimukset palveluntarjoajille

Naantalin Satama Oy myöntää oikeuksia tarjota palveluita Naantalin Satama Oy:n hallinnoimilla alueilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti ja edellyttää palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta tiettyjen vähimmäisvaatimusten noudattamista. Pyynnöt satamapalvelun palveluntarjoajaksi otetaan vastaan sähköpostitse [email protected].

Pyynnön perusteella Naantalin Satama Oy tekee asiaa koskevan päätöksen kohtuullisen ajan, kuitenkin viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa asiaa koskevan pyynnön ja tarpeellisten asiakirjojen vastaanottamisesta. Päätös annetaan tiedoksi pyynnön tehneelle taholle.

Naantalin Satama Oy valvoo ja tarkastaa palveluntarjoajien vähimmäisvaatimustenmukaisuutta ja Naantalin Satama Oy:llä on yksipuolisesti oikeus päättää palveluntarjoajan oikeus tarjota palveluita, mikäli palveluntarjoaja rikkoo vähimmäisvaatimuksia tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai ei Naantalin Satama Oy:n huomautuksesta huolimatta täytä vähimmäisvaatimuksia.

Palveluntarjoaja hyväksyy vähimmäisvaatimusten mukaiset ehdot ja menettelytavat, ja sitoutuu toiminnassaan noudattamaan niitä. Hyväksytty palveluntarjoaja ja Naantalin Satama Oy allekirjoittavat lisäksi erillisen vahvistusasiakirjan, jossa palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan kyseisten vähimmäisvaatimusten mukaisia ehtoja ja niitä koskevaa menettelyä.

Tankkaus
NSOY vähimmäisvaatimukset tankkauspalveluntarjoajille

Hinaus
NSOY vähimmäisvaatimukset hinauspalveluntarjoajille

Kiinnitys ja irrotus
NSOY vähimmäisvaatimukset kiinnitys- ja irrotuspalveluntarjoajille

Jätteiden vastaanotto
NSOY vähimmäisvaatimukset jätehuollolle