Naantalin satama > Referenssit

Referenssit

Turun Korjaustelakka Oy

Yhteistyö on huolenpitoa turvallisuudesta

Naantalin sataman kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) on Naantalin Luonnonmaalla toimiva Pohjois-Euroopan suurin laivankorjaukseen erikoistunut kuivatelakka. Yhteistyö sataman kanssa on säännöllistä, sillä sataman käytössä on kaksi laituria, jotka sijaitsevat telakan alueella. Lisäksi aktiivista yhteistyötä tehdään turvallisuuteen ja ympäristöön liittyen.

Turun Korjaustelakka Oy on vuonna 1989 perustettu yritys, joka työllistää noin 80 työntekijää ja lisäksi projektikohtaisesti 250–300 alihankkijaa. Telakalla tehdään muun muassa laivojen vuosihuoltoja, kunnossapitoa sekä perus- ja haverikorjauksia ja erilaisia muutostöitä. Telakointeja on noin 50–80 vuodessa, ja telakointiaika on keskimäärin kaksi viikkoa.

Turun Korjaustelakan HSSEQ (health, safety, security, environment, quality) -päällikkö Juha Ollin mukaan tiedonkulun on sujuttava ongelmitta, koska telakan toiminnasta ei saa aiheutua häiriötä satamaliikenteen laiturien käyttöön. Tämän varmistamiseksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi satamavalvonnan kanssa. Sataman toiminta on Ollille hyvin tuttua, sillä hän on toiminut aiemmin Naantalin satamassa muun muassa liikennepäällikkönä ja satamamestarina.

Poikkeusoloihin varautumista ja öljyntorjuntaa

Turun Korjaustelakkaa ja Naantalin satamaa yhdistävät ennen kaikkea turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät asiat.

– Olemme mukana Naantalin sataman huoltovarmuustoimikunnassa, jonka tehtävänä on muun muassa pyrkiä huolehtimaan, että satamaliikenne ja laivankorjauspalvelut toimivat normaalisti poikkeusolojen aikana, Olli kertoo.

Turun Korjaustelakka on Itämeren pohjoisosien ainoa telakka, joka pystyy ottamaan vastaan Aframax-luokan 250 metrin pituisia 100 000 tonnin raakaöljytankkereita. Seuraavaksi lähinnä vastaava telakka löytyy Puolasta.

– Turun Korjaustelakka tekee Naantalin sataman kanssa yhteistyötä myös öljyntorjunnassa. Esimerkiksi haverilaivoissa ennakoimme mahdollisia vuotoja puomittamalla aluksen telakoinnin yhteydessä. Joissain tapauksissa saatamme tarvita öljypuomeja lainaksi myös Naantalin satamalta, jos telakoitava kohde on erittäin riskialtis, Olli tarkentaa.

Wellamo Data Oy

Prosessien kehittämisestä toiminnanohjausjärjestelmään

Naantalin Satama on kehittämässä liiketoimintaprosessejaan. Projektin vetäjänä toimii Wellamo Data Oy:n Atte Rotko, joka koordinoi ja aikatauluttaa projektin sekä toimittaa satamalle dokumentoidut prosessikuvaukset. Projekti kattaa satamayhtiön ydin- ja tukiprosessien kuvaukset täydennettynä tarvittavilla menettelytapa- ja työohjeilla.

Sataman johto ja koko henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana kehitystyössä. Satamassa työskentelee monipuolisia ammattilaisia ja asiantuntijoita, joiden työtehtävät edellyttävät osallistumista erilaisiin prosesseihin. Projektin alusta saakka on työryhmissä syntynyt uusia ideoita tehostaa toimintoja ja parantaa työn laatua, turvallisuutta ja käytäntöjä.

Prosessien kuvaukset ja niitä tukevat muut dokumentit, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä johdon katselmukset yhdistettynä jatkuvan parantamisen periaatteisiin muodostavat satamayhtiön laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän perustan.

Ympäristöjärjestelmän osalta satama on saanut uudeksi yhteistyökumppaniksi ja projektin vetäjäksi kestävän kehityksen asiantuntijayrityksen, Ecobio Oy:n. Sataman turvallisuusasioita ja riskienkartoitusta on ollut tekemässä myös Protect Oy sekä Neste Jacobs.

Lukuisia työpajoja ja määrittelypalavereita takana, projekti etenee mallikkaasti visio edellä

Projekti aloitettiin syksyllä 2016 ja satamassa on analysoitu nykyisiä toimintamalleja sekä tutkittu myös parhaita käytäntöjä (best practices) muissa satamissa toiminnan laadun parantamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä ja sataman väen kanssa käytetyt lukuisat istunnot ovat olleet lopputuloksen arvoisia.  Palaveripullat tosin vaihtuivat syystäkin kevyempiin hedelmätarjoiluihin.

Atte Rotko, Wellamo Data Oy toteaa näin: ”Onnistumisen avain tällaisessa projektissa on johdon sitoutuminen ja osallistuvan henkilöstön motivaatio. Naantalin Satamassa nämä molemmat ovat toteutuneet hyvin. Tämän yhdistäminen projektin järkevään vaiheistukseen ja aikatauluun on mahdollistanut suunnitelman mukaisen toteutuksen ja samalla luonut puitteet hyvälle työilmapiirille. Wellamo Datan yhteistyö Naantalin Sataman kanssa ulottuu aina yhdeksänkymmentäluvulle asti, jolloin ensimmäinen sataman toimitusprosessia tukeva järjestelmämme otettiin käyttöön. Nyt käynnissä oleva projekti on luonnollinen suunta laajemmalle yhteistyölle.”

Wellamo Data Oy on sataman tietojärjestelmien toimittaja ja tarjoaa sataman kehitysprojekteja konsulttipalveluna.