Palvelut ja hinnasto > Palveluhinnasto

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto lähetetään pyynnöstä sähköpostiisi. Voit tilata palveluhinnaston Tarja Siekkiseltä osoitteesta [email protected].

Tavoitteet ja tehtävät

Sataman tehtävä

Naantalin sataman toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää

  • satamapalveluja
  • liikenteen tarvitsemia rakennelmia
  • sekä kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi
  • johtaa ja koordinoida sataman käyttöä
  • huolehtia siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta
  • valvoa toiminnan kannattavuutta

Sataman ja satamatoiminnan kehittämisperiaatteet:

  • satamakapasiteettia lisätään parantamalla nykyistä infraa, uudisrakentamalla tarpeeseen ja kehittämällä toimintaympäristöä sekä yhteistoiminnalla.
  • tuottoja lisätään ja toimintaedellytyksiä parannetaan tuottavalla rakentamisella, palvelujen myynnillä sekä taksapolitiikan avulla.
  • toimintaa tehostetaan kehittämällä sataman laatu-, ympäristö-, työterveys ja työturvallisuusjärjestelmiä.
  • kehittämisen perustana on kerätty asiakaspalaute.

 

Sataman maksupolitiikka

Pitkäjänteisen ja maltillisen taksapolitiikan avulla satama pyrkii omalta osaltaan huomioimaan ja turvaamaan siihen sidoksissa olevan teollisuuden toimintaedellytykset.

Maksujen tarkistamisen lähtökohtia ovat kilpailukykyisyys, kustannusvastaavuus ja rahan arvon muutokset.

Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä jollei erikseen ole toisin sovittu.

Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä.

Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksu. 

Maksut ovat arvonlisäverottomia. Kotimaan myynnissä maksuihin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen arvonlisävero.