Palvelut ja hinnasto > Aluspalvelut

Aluspalvelut

Naantalin Satamassa työskentelee kymmenen satamavalvojaa.

Sataman liikenneosastoa johtaa ja valvoo liikennepäällikkö, turvapäällikkö Jussi Lehtonen, puh. +358 50 4383 563 tai [email protected]

Naantalin satama tarjoaa satamassa asioiville aluksille ja asiakkaille 24/7  monipuolisia aluspalveluita. Aluspalvelut tilataan osoitteesta [email protected] tai soittamalla suoraan  satamavalvontaan +358 (44) 733 4550.

Vedenanto

Naantalin Satama toimittaa vettä aluksille 24 tuntia vuorokaudessa. Klo 06-18 välillä veden tilauksesta ei peritä lisämaksua. Vesitilaukset satamavalvonnasta [email protected].

Kiinnitys- ja irrotuspalvelut

Laivojen kiinnitys ja irrotuspalvelut tilaan satamavalvonnasta [email protected]

Sähkö

Sähkö aluksille tilataan satamavalvonnasta.

Alusjätehuolto ja ympäristönsuojelu

Itämeren vesiympäristö on erityisen herkkä ja alusliikenne on vilkasta. Naantalin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla siitä, että alusten jätteet päätyvät sataman vastaanottojärjestelmiin.

Voidaksemme suunnitella ja toteuttaa sataman jätehuollon hyvin, tarvitsemme asiakkailta ennakkoon tehdyn jäteilmoituksen ja edellytämme, että satama-alueella noudatetaan sataman jätehuolto-ohjeita. Ohjeet perustuvat Euroopan yhteisön ja Suomen valtion jätehuollosta antamaan lainsäädäntöön.

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön sitä pilaavia aineita tai jätteitä. Aluksen päällikön on huolehdittava myös siitä, ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille.

Alusta satamassa kunnostettaessa on huolehdittava siitä, että syntyvää maali-, ruoste-, hiekkapuhallus-, ym. jätettä ei pääse mereen. Jäte tulee toimittaa käsiteltäväksi Naantalin Sataman jätehuolto-ohjeen mukaan.

Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Satamalle veteen pudonneesta tavarasta tai veteen tai muualle satama-alueelle päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhtymään toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

Jätehuolto

Itämeren vesiympäristö on erityisen herkkä ja alusliikenne on vilkasta. Naantalin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla siitä, että alusten jätteet päätyvät sataman vastaanottojärjestelmiin. Voidaksemme suunnitella ja toteuttaa sataman jätehuollon hyvin, tarvitsemme asiakkailta ennakkoon tehdyn jäteilmoituksen ja edellytämme, että satama-alueella noudatetaan sataman jätehuolto-ohjeita. Ohjeet perustuvat Euroopan yhteisön ja Suomen valtion jätehuollosta antamaan lainsäädäntöön. Sataman jätehuoltopisteet löytyvät oheisista kartoista Naantalin Sataman jätehuolto-ohjeet

Alusjäteilmoitus

Alusten käymäläjätevedet

ovat harmaata tai mustaa jätevettä jotka syntyvät aluksen sosiaalitiloissa ja  wc- ja suihkutiloissa. Aluksen tai asiamiehen on otettava yhteyttä viimeistään 24 h ennen noutoa sataman palvelutuottajaan: LASSILA & TIKANOJA puh. +0500 520 630 alueellinen päivystysnumero tai puh. + 010 636 2000  (yrityspuoli).

Luotsipalvelut

www.finnpilot.fi

Finnpilotin luotsinvälitys päivystää 24 tuntia jokaisena viikonpäivänä. Luotsinvälitys palvelee kaikkia luotsauspalveluita käyttäviä tahoja. Sitova luotsin tilaus tehdään etukäteen ennen luotsipaikalle saapumista Suomeen saavuttaessa, sekä ennen aiottua satamasta lähtemistä.