Ohjeet > Rautatieliikenne

Rautatieliikenne

Naantalin Satama Oy:n yksityisraiteella liikennöinti edellyttää rataverkon käyttösopimusta, joka on solmittava ennen raideliikenteen aloittamista.

VALPPAUTTA NAANTALIN SATAMAN TASORISTEYKSEN LÄHEISYYTEEN

Noudatettava varovaisuutta raideliikenteen läheisyydessä

Valppaana tasoristeyksessä – Naantalin Satamassa sijaitseva Järveläntien vartioimaton tasoristeys vaatii autoilijoilta ja kevyeltä liikenteeltä erityistä varovaisuutta.

Tämän tasoristeyksen näkyvyyttä on korostettu liikennejärjestelyillä. Liikkuminen rautatiealueella on vaarallista ja lain mukaan rangaistavaa, muualla kuin rautatien ylittämiseen tarkoitetuissa ja erikseen merkityissä paikoissa.

Lisätietoja tekninen asiantuntija, Jukka Kylmäoja puh. +358 44 733 4608 tai [email protected]

 

Naantalin Satama Oy:n palvelupaikkakuvaus 29.1.2024

Naantalin Satama Liikenteenhallintamenettelyt

Naantali raiteistokaavio

Naantalin Satama Oy:n yksityisraiteelta on pääsy Suomen Viljava Oy:n yksityisraiteelle ja viljavaraston ratapihalle.

Suomen Viljavan palvelupaikkakuvaus junavaunujen käsittely