Turvallisuus ja ympäristö > Yhteystiedot poikkeamailmoituksia varten

Yhteystiedot poikkeamailmoituksia varten

Satamassa sattuneet läheltä piti -tilanteet, vahingot, tapaturmat tai muut poikkeamat tulee ilmoittaa välittömästi Satamalle.

Satamavalvonta +358 44 733 4550 tai [email protected]