Markkinointi­rekisteriseloste ja evästeiden käyttö

Markkinointi­rekisteriseloste ja evästeiden käyttö

Kaikki rekisteriselosteet

Markkinointirekisteriseloste

Yksityisyyden suoja ja tietosuoja

Me portofnaantali.fi -verkkopalvelussa huolehdimme yksityisyydensuojastasi ja hallussamme olevien henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta. Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja Naantalin Satama Oy verkkopalvelusta kerää ja miten näitä tietoja käytetään.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä käyttäjien henkilöllisyyteen liittyvää soveltuvaa kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoa, jonka avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa tai yksilöidä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus tai tekniset tiedot, kuten paikkatieto tai tietokoneen IP-osoite. Talletamme käyttäjistämme ainoastaan välttämättömät henkilötiedot. Henkilötietojen lisäksi keräämme ei-henkilökohtaista tietoa palveluiden käytön tilastointia ja kehittämistä varten.

portofnaantali.fi -verkkosivuston käyttö edellyttää tämän tietosuojaselosteen hyväksymistä.

Rekisterin nimi

Naantalin Satama Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterin pitäjä

Naantalin Satama Oy (jatkossa ”Naantalin Satama” tai ”me”) käyttää ja tallentaa välttämättömiä käyttäjien henkilötietoja portofnaantali.fi -verkkosivuston sekä siihen liittyvien palveluiden tarjoamiseksi.

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä suojaamaan henkilöllisyyttäsi. Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun vastaavaan yhteyteen. Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Naantalin Sataman markkinointiin, uutiskirjeiden, asiakastiedotteiden ja -kutsujen postitukseen ja viestinnän vaikuttavuuden seurantaan.

Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa kolmansille osapuolille.

Rekisteriin kerätyt tiedot

Rekisteriin tallennetaan tietoja verkkosivujemme lomakkeilla, sosiaalisen median kanavissa tai muilla tavoin yhteystietonsa luovuttaneista asiakkaistamme ja uutiskirjeemme tilaajista. Pääasiassa rekisteriin on tallennettu yritys- ja nimitietoja, puhelinnumeroita sekä sähköpostiosoitteita.

Keräämme myös yksilöimätöntä tietoa asioinnista verkkosivustollamme. Tällaista tietoa on esimerkiksi tietokoneesi IP-osoite, selailun ajankohta, verkkosivu jolta olet tulossa ja verkkosivu jolle siirryt. Lisäksi voimme rekisteröidä klikkaamasi linkit ja mainokset linkit, istunnon keston sekä selaimesi tai laitteesi tyypin sekä muut vastaavat tiedot.

Sinulla on koska tahansa oikeus tarkistaa rekisteristä löytyvät tietosi ja mihin niitä on käytetty, muuttaa niitä tai pyytää niiden poistamista. Toimitamme pyytämäsi tiedot sinulle 6 kuukauden sisällä.

Rekisteriin kerättyjen tietojen käyttö

Käytämme asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja pääsääntöisesti niihin käyttötarkoituksiin, joihin asiakas on luvan myöntänyt. Näitä ovat muun muassa tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi sekä markkinoinnin ja myynnin kehittäminen.

Voimme myös käyttää keräämiämme tietoja tilastollisiin tarkoituksiin yleisellä tasolla sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Voimme käyttää tietoja myös tuotteidemme ja palveluidemme kohdentamiseen ja henkilöintiin asiakkaan antaman luvan mukaisesti.

Lisäksi voimme lähettää palveluilmoituksia, kuten vika- ja häiriötiedotteita.

Rekisteritietojen luovutus

Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emmekä myy tai luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa asiakastietojamme kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

Yritysjärjestelyiden ja -kauppojen yhteydessä voimme luovuttaa asiakastietomme ostajalle.

Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Rekisteritiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä myös ulkopuolisiin verkkopalveluihin, joilla saattaa olla erilaiset tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että asiakkaamme tutustuvat näiden sivujen tietosuojakäytäntöihin erikseen. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolisen palveluista tai niiden tietoturvasta.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Sinulla on koska tahansa oikeus tarkistaa rekisteristä löytyvät tietosi ja mihin niitä on käytetty, muuttaa niitä tai pyytää niiden poistamista. Toimitamme pyytämäsi tiedot sinulle 6 kuukauden sisällä.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä lisäksi voit pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista.

Asiakkailla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa ja muuta markkinointia varten sekä pyytää tietojensa poistamista.

Lähetä tietojasi koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena osoitteeseen:

Rekisterivastaava
Naantalin Satama Oy
Satamatie 13,
21100 Naantali

Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio on julkaistu verkkosivuillamme ja sinun tulisi tarkistaa se säännöllisesti sivustolla vieraillessasi.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteestamme tai siitä, miten käytämme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä.

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Johdon ja viestinnän assistentti
Tarja Siekkinen
p. +358 50 464 9913
[email protected]

Versio.1.3


Kriisiviestintärekisteri

Naantalin Satama Oy ylläpitää myös kriisiviestintään sekä sataman sisäiseen yhteydenpitoon tarkoitettua viranomais-, henkilöstö- ja mediarekisteriä.

Rekisterin nimi

Naantalin Satama Oy:n kriisiviestintärekisteri

Rekisterin pitäjä

Naantalin Satama Oy (jatkossa ”Naantalin Satama” tai ”me”) käyttää ja tallentaa tarvittavien pelastusviranomaisten, Naantalin kaupungin valmiusjohtoryhmän, alueen toimijoiden, sataman henkilöstön, turvapäälliköiden (alueen toimijat), viranomaisten (muut kuin pelastustehtävät) ja median edustajien henkilötietoja Naantalin Sataman kriisiviestinnän toteuttamiseksi.

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja suojaamaan rekisterissä olevien henkilöllisyyttä. Henkilötietojen kerääminen perustuu yhteistyösuhteeseen, rekisteröintiin tai muuhun perusteltuun yhteyteen. Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetut tiedot on kerätty Naantalin Sataman kanssa yhteistyötä tekeviltä viranomaisilta, medioilta ja muilta toimijoilta sekä yleisistä lähteistä.

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Naantalin Sataman kriisiviestintään hätätilanteissa.

Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa kaupalliseen käyttöön.

Rekisteriin kerättävät tiedot

Rekisteriin on kerätty manuaalisesti tarvittavat tiedot kriisiviestinnän kannalta tärkeistä toimijoista. Tiedot käsittävät henkilöiden tai toimijoiden nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteet sekä mahdolliset muut kontaktitiedot.

Rekisteriin kerättyjen tietojen käsittely

Käytämme kriisiviestintärekisteriin kerättyjä tietoja pelkästään Naantalin Sataman kriisiviestintään tai sen kehittämiseen esimerkiksi harjoitusten kautta.

Rekisteritietojen luovutus

Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emmekä myy tai luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa tietoja kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

Emme siirrä tietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niille henkilöille, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin kerätty sekä vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä tietojen korjaamista tai poistamista voi pyytää lain puitteissa.

Lähetä tietoja koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena osoitteeseen:

Naantalin Satama Oy
Tarja Siekkinen
Satamatie 13,
21100 Naantali

Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio on julkaistu verkkosivuillamme ja sinun tulisi tarkistaa se säännöllisesti sivustolla vieraillessasi.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteestamme tai siitä, miten käytämme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä.

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Johdon ja viestinnän assistentti
Tarja Siekkinen
p. +358 50 464 9913
[email protected]


Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) tai vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa eri verkkopalveluissa vierailtaessa. Evästeiden avulla sivusto tunnistaa käyttämäsi tietokoneen.

Evästeiden keräämiä tietoja käytetään mm. käyttäjäkokemuksen personointiin, markkinoinnin kohdentamiseen, verkkopalvelun kehittämiseen ja palvelun parantamiseen sekä kävijätietojen seurantaan ja analysointiin.

Evästetietoja ei yhdistetä keräämiimme rekisteritietoihin, vaan niitä käytetään ainoastaan yleisellä tasolla.

Halutessasi voit poistaa selaimeesi tallentuneet evästeet, mutta niiden poistaminen saattaa estää tai haitata sivustomme käyttöä.


Henkilörekisteri

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Naantalin Satama Oy
Satamatie 13,
21100 Naantali

p. +358 50 464 9913

y-tunnus: 2644726-5

Rekisteristä vastaava henkilö

Tarja Siekkinen
[email protected]

Rekisterin nimi

Naantalin Satama Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Naantalin Sataman palveluiden markkinointiin ja asiakkuuden hoitoon, kuten laskutukseen, toimitukseen ja asiakkuuden kehittämiseen, esimerkiksi asiakas- tai markkinatutkimukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Yritys
  • Ikä/syntymäaika
  • Uutiskirjetilaustiedot tai sivuston rekisteröitymistiedot

Asiakkaidemme kohdalla käsittelemme myös asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten rekisteröitymis- ja kirjautumistietoja, maksutietoja ja muita asiakkaan ja Naantalin Sataman välistä kanssakäymistä kuvaavia tietoja.

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään tämän suostumuksella.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Sinulla on Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti koska tahansa oikeus tarkistaa rekisteristä löytyvät tietosi sekä mihin niitä on käytetty ja muuttaa niitä tai pyytää niiden poistamista. Toimitamme pyytämäsi tiedot sinulle 6 kuukauden sisällä.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä lisäksi voit koska tahansa pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista.

Asiakkailla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa ja muuta markkinointia varten sekä pyytää tietojensa poistamista.

Lähetä tietojasi koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena osoitteeseen:

Rekisterivastaava
Naantalin Satama Oy
Satamatie 13,
21100 Naantali