Siirry sisältöön

Turun ammatti-instituutin logistiikan opiskelijat tutustumassa Finnlinesin ja Naantalin sataman toimintoihin

Turvallisuusnäkökulma korostuu varustamon päivittäisissä toiminnoissa, hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä sataman kanssa

Myös Naantalin satamassa toimiva Finnlinesin varustamo luennoi Turun ammatti-instituutin logistiikan ammattikuljettajaopiskelijoille satamassa. Ammattikuljettajille kohdennettuja vierailuja ja luentoja on pidetty Naantalin satamassa vuosittain.

Sataman puolelta luennoitsijana toimi Naantalin Sataman Operatiivinen päällikkö Hannu Kallio, joka  esitteli satamaa logistisesta näkökulmasta.

Opiskelijaryhmän vierailu oli osa Turun ammatti-instituutin ulkomaankuljetusten ja satamatoimintojen kurssia ja se oli räätälöity erityisesti logistiikan (ammattikuljettaja) alan opiskelijoille.

Finnlinesin puolelta esityksen piti logistiikan asiantuntija Pilvi Salonen, joka toimii rahtivarausten puolella asiakaspalvelutehtävissä (Cargo Customer Service). Hän esitteli varustamon toimintaa sekä erilaisia kuljettajille suunnattuja ohjeistuksia. Lisäksi Pilvi kertoi meneillään olevasta rakennusprojektista: Finnlines rakentaa parhaillaan kahta Superstar-luokan  ropax-alusta, jotka saapuvat Naantali-Långnäs-Kapellskär-merireitille ensi vuonna. Tuolloin Finnlinesin alusten matkustajakapasiteetti tuplaantuu Naantalin satamassa ja lisääntyy jopa 1100 henkilöön/alus. Yhteen alukseen mahtuu kerralla noin 200 henkilöautoa, 300 rekkaa eli yhteensä aluksen lastikapasiteetti on 5200 kaistametriä.

Turvallisuus ensin

Naantalin Satamassa alusten purkaminen ja lastaus sujuu nopeasti, kuljettajat toimivat itsenäisesti kentällä. Koska kuljettajan työ on itsenäistä, niin turvallisuusasiat on otettava erityisesti huomioon – joka hetki.  Turvallisuus on tärkeä osa päivittäistä toimintaa koko satama-alueella.

Finnlinesilla korostuu päivittäisissä toiminnoissa aina turvallinen ja sujuva asiointi satamassa, kuten Naantalin satamassa. Satama on rakentanut alueen toimivan ja jatkuvasti kehittyvän infran, portit sekä toteuttanut satama-alueelle selkeät ajo-ohje- ja muut kaistaopasteet.

Pilvi korosti esityksessä sitä, että kuljettajan on tärkeä keskittyä kentällä ja laivalla itse ajamiseen ja kiinnittää erityistä huomiota siihen, että mihin kentällä ollessa siirrytään seuraavaksi ja miten sinne siirrytään. Alueella liikkuu lastauksen yhteydessä paljon erilaisia työkoneita, joten tarkkana pitää olla. Tähän liittyy vahvasti myös vahinkojen ennaltaehkäisy ottamalla aina turvallisuusnäkökulmat huomioon. Esimerkiksi kenttäalueella on aina käytettävä huomiovaatetusta (huomioliivit), puhelimen tms. laitteiden käyttö on kielletty kentällä tai laivalla ajon aikana, tyhjäkäyntiä on vältettävä. Kuljettajalla on aina vastuu kuljettamastaan tavarasta ja yksiköstä. Luennon lopuksi Pilvi kävi läpi lyhyesti myös varustamon turvallisuusohjeet.

Hannu Kallio, (Operatiivinen päällikkö, diplomi-insinööri) piti Naantalin satamaesittelyn, jossa hän esitteli sataman eri osat (Kantasatama, Luonnonmaa ja öljysatama), alueella toimivat yritykset, Naantalissa esiintyvät tyypilliset kuljetustyypit (esim. bulkkitavara, vaaralliset aineet, hakurahtiliikenne jne.). Sataman RoRo/Ropax -liikenne, kestävän kehityksen ratkaisut ja tulevaisuuden kuljetusketjut. Naantalin sataman rooli suhteessa Suomen tuontiin ja vientiin. Naantalissa on esim. Ahvenanmaan huoltovarmuusliikenteellä suuri rooli.

 

” Naantalin satamassa on meneillään parhaillaan monia isoja infraa parantavia rakennushankkeita. Olemme vaihtamassa satamaterminaalin lämmitysmuodon maalämpöön ja siirtymässä  osittaiseen maajäähdytykseen. Satamaan on rakenteilla uusi automaattinen irrotus—ja kiinnitysjärjestelmä, ns. Automooring , mikä helpottaa ja nopeuttaa laivan kiinnittämistä sekä tekee siitä turvallisempaa.  Satama rakentaa maasähkön syötön, jolla satamassaoloaikana paikallispäästöjä saadaan pienennettyä merkittävästi – kertoo sataman operatiivinen päällikkö Hannu Kallio.

 ” Vaikka tekniikka kehittyykin ja digitalisaatio on jo kaikkialla, niin robotit eivät vie työpaikkoja kuljettajilta, ammattikuljettajia tarvitaan aina” – kertoi sataman Operatiivinen päällikkö Hannu Kallio.

 

Finnlinesin Yliperämies Johanna Djupsjöbacka esitteli ryhmälle Finnlinesin toimintaa Star-luokan Finnswanin aluksella.

Opiskelijat pääsivät tutustumaan Star-luokan Finnswan ropax -alukseen

Finnlinesin Yliperämies Johanna Djupsjöbacka esitteli ryhmälle Finnlinesin toimintaa laivalla. Yliperämies tekee aluslähdön lastisuunnitelmat, valvoo lastausta ja purkua sekä osallistuu laivan navigointiin. Yliperämiehinä Naantali-Kapellskär-merilinjalla Finnlinesin aluksilla työskentelee yhteensä neljä henkilöä, kulloinkin kahden viikon vuoroissa.

Vierailun aikana ryhmä tutustui aluksen erilaisiin lastikansiin ja sai tarkennuksia siihen, että mitkä kaikki asiat pitää huomioida lastauksessa tai lastauksen aikana. Perusasioina, jos ajoneuvo vaatii sähkökytkyä (esim. thermokuljetukset) matkan aikana tai mahdolliset vaarallisten aineiden kuljetukset. Erikoiskuljetukset vaativat erityistä tarkkaavaisuutta lastauksen aikana.  Erilaisten ajonneuvotyyppien kääntyvyys ja muut rakenteelliset ominaisuudet tarkistetaan lastaushenkilökunnan kanssa aina yhdessä.

 

Kuljetusala kaipaa alalle uusia kuljettajia

Kuljetusala kärsii kuljettajapulasta, kuljetusalalle toivotaankin uusia kuljettajia, jotka lähtisivät rohkeasti myös ulkomaille rekkaa ajamaan kotimaan ajojen lisäksi, ” toteaa Finnlinesin asiakaspalvelupäällikkö Sari Vilen.

 

Read article in English

 

Teksti: Tarja Siekkinen