Referenssit > Wellamo Data Oy

Wellamo Data Oy

Prosessien kehittämisestä toiminnanohjausjärjestelmään

Naantalin Satama on kehittämässä liiketoimintaprosessejaan. Projektin vetäjänä toimii Wellamo Data Oy:n Atte Rotko, joka koordinoi ja aikatauluttaa projektin sekä toimittaa satamalle dokumentoidut prosessikuvaukset. Projekti kattaa satamayhtiön ydin- ja tukiprosessien kuvaukset täydennettynä tarvittavilla menettelytapa- ja työohjeilla.

Sataman johto ja koko henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana kehitystyössä. Satamassa työskentelee monipuolisia ammattilaisia ja asiantuntijoita, joiden työtehtävät edellyttävät osallistumista erilaisiin prosesseihin. Projektin alusta saakka on työryhmissä syntynyt uusia ideoita tehostaa toimintoja ja parantaa työn laatua, turvallisuutta ja käytäntöjä.

Prosessien kuvaukset ja niitä tukevat muut dokumentit, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä johdon katselmukset yhdistettynä jatkuvan parantamisen periaatteisiin muodostavat satamayhtiön laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän perustan.

Ympäristöjärjestelmän osalta satama on saanut uudeksi yhteistyökumppaniksi ja projektin vetäjäksi kestävän kehityksen asiantuntijayrityksen, Ecobio Oy:n. Sataman turvallisuusasioita ja riskienkartoitusta on ollut tekemässä myös Protect Oy sekä Neste Jacobs.

Lukuisia työpajoja ja määrittelypalavereita takana, projekti etenee mallikkaasti visio edellä

Projekti aloitettiin syksyllä 2016 ja satamassa on analysoitu nykyisiä toimintamalleja sekä tutkittu myös parhaita käytäntöjä (best practices) muissa satamissa toiminnan laadun parantamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä ja sataman väen kanssa käytetyt lukuisat istunnot ovat olleet lopputuloksen arvoisia.  Palaveripullat tosin vaihtuivat syystäkin kevyempiin hedelmätarjoiluihin.

Atte Rotko, Wellamo Data Oy toteaa näin: ”Onnistumisen avain tällaisessa projektissa on johdon sitoutuminen ja osallistuvan henkilöstön motivaatio. Naantalin Satamassa nämä molemmat ovat toteutuneet hyvin. Tämän yhdistäminen projektin järkevään vaiheistukseen ja aikatauluun on mahdollistanut suunnitelman mukaisen toteutuksen ja samalla luonut puitteet hyvälle työilmapiirille. Wellamo Datan yhteistyö Naantalin Sataman kanssa ulottuu aina yhdeksänkymmentäluvulle asti, jolloin ensimmäinen sataman toimitusprosessia tukeva järjestelmämme otettiin käyttöön. Nyt käynnissä oleva projekti on luonnollinen suunta laajemmalle yhteistyölle.”

Wellamo Data Oy on sataman tietojärjestelmien toimittaja ja tarjoaa sataman kehitysprojekteja konsulttipalveluna.