Siirry sisältöön

Naantalin sataman kokonaisliikenne yli 8 miljoonaa tonnia vuonna 2020

Naantalin sataman laitureiden ja/tai sen ylläpitämien väylien ja vesialueitten kautta (sis. öljyjalostamon liikenteen) kuljetettiin vuonna 2020 yhteensä yli 8,07 miljoonaa tonnia rahtia. Maailmanlaajuisesta Covid-19 pandemiasta huolimatta satama-alueen kokonaisliikenteessä (lastattu + purettu) oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 % ja lähes 500 000 tonnia. Kahdeksan miljoonan tonnin raja on Naantalissa ylittynyt vain neljästi aiemmin. Kolme kertaa on liikennettä ollut sataman historiassa enemmän kuin vuonna 2020.

Satamanosittain tarkasteltuna Naantalin Kantasataman ja Luonnonmaan satamanosien liikenteen osuus kokonaisliikenteestä oli lähes 39 % eli yhteensä yli 3,12 miljoonaa tonnia, josta ulkomaan liikennettä yli 93 %. Tavaraa kulki edellä mainittujen satamanosien kautta noin 213 000 tonnia eli yli 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Öljysatamassa Nesteen öljyjalostamon laitureiden kauttakulkeneen liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä oli noin 61 % ja 4,94 miljoonaa tonnia, missä puolestaan kasvua 6 % ja noin 285 000 miljoonaa tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Öljyjalostamon liikenteestä noin 63 % oli ulkomaan ja 37 % kotimaan liikennettä.Ulkomaan liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä oli lähes 75 % eli noin 6,03 miljoonaa tonnia, johon sisältyy noin 30 000 tonnia Naantalin kautta laivattua Venäjältä rautateitse tullutta viljan transitoliikennettä.

Kotimaan liikenteen (sis. Naantalin ja Ahvenanmaan Långnäsin välisen roro-liikenteen sekä lähinnä polttoaineiden jakeluun liittyvän rannikkoliikenteen) osuus oli vastaavasti hieman yli 25 % ja noin 2,04 miljoonaa tonnia.

Kokonaisliikenteestä ulkomaan vientiä oli noin 2 miljoonaa tonnia (+15 %) ja ulkomaan tuontia lähes 4,03 miljoonaa tonnia (+3 %). Kotimaasta tulevaa tavaraa purettiin Naantalin eri satamanosissa yhteensä lähes 0,84 miljoonaa tonnia (+31 %). Kotimaan eri satamiin laivattavaa tavaraa puolestaan lastattiin Naantalin eri satamanosissa yhteensä noin 1,20 miljoonaa tonnia (-5 %).

Aluskäynnit lisääntyivät

Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2020 yhteensä 1608, mikä on 102 käyntiä enemmän verrattuna vuoteen 2019. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus (NT) oli yli 12,2 miljoonaa NT (+5 %) kun se vuotta aiemmin oli 11,6 miljoonaa NT. Kantasatamassa ja Luonnonmaalla aluskäyntejä oli yhteensä 1 292, mikä on 90 aluskäyntiä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kantasatamassa ja Luonnonmaalla rahtia kuljettaneiden alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli yli 10,3 miljoonaa NT (+5 %) ts. noin 0,53 miljoonaa NT enemmän kuin vuonna 2019. Öljysatamassa puolestaan aluskäyntejä oli 316, neljä enemmän kuin vuotta aiemmin. Öljysatamassa vierailleiden alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli lähes 1,93 miljoonaa NT (+4 %) ja noin 0,08 miljoonaa NT enemmän kuin vuonna 2019.

Rekoissa-ja trailereissa kulki enemmän tavaraa pandemiasta huolimatta. Rekkoja, trailereita ja erilaisia muita raskaan liikenteen yhdistelmiä kulki Naantalin sataman kautta lauttaliikenteessä vuonna 2020 yhteensä 141 876, missä laskua noin -1 % ja 1596 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

RoRo-ja Ropax-aluksilla Naantalin satamaan saapuvissa tai lähtevissä erilaisissa kumipyöräyhdistelmissä kuljetettiin kuitenkin yli 2,05 miljoonaa tonnia rahtia (+ 5 %), mikä on noin 106 000 tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellä mainitusta rahdista VAK-kuljetusten (vaarallisten aineiden säiliöautokuljetusten) osuus oli yli 153 000 tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen + 3 %.

Matkustajaliikenteessä jyrkkä pudotus

Naantalin sataman kautta matkusti Ropax-aluksilla yhteensä 134 448 henkilöä (-30 %), joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarvematkustajien osuus oli yhteensä 13 397 (-82 %). Pandemiasta johtuvat matkustusrajoitteet aiheuttivat jyrkän pudotuksen matkustajamääriin.

Kuivat irtolastit kasvoivat ja nestemäiset laskivat

Kuivia irtolasteja kuljetettiin Naantalin sataman kautta vuonna 2020 yhteensä noin 0,97 miljoonaa tonnia, mikä oli kokonaisuudessaan yli +10 % ja noin 91 000 tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin. Bulk-tuotteisiin liittyy voimakasta vuosittaista ja kausittaista vaihtelua –niin nousua kuin laskuakin.

Hake tulee enenevässä määrin korvaamaan hiilen sataman vieressä sijaitsevan TSE:n monipolttovoimalaitoksen lämmöntuotantoon tarvittavissa raaka-ainetoimituksissa jatkossa. Vuonna 2020 hiiltä tuotiin jo useamman vuoden vähittäisen alasajon jälkeen enää noin 105 000 tonnia, missä lähes -52 % ja noin112 000 tonnia vähennystä edelliseen vuoteen. Hiiltä korvaavaa haketta sekä haketettavaa polttopuuta tuotiin lähes 315 000 tonnia, mikä on yhteensä noin +49 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Viljaa laivattiin vuonna 2020 sataman kautta yhteensä lähes 292 000 tonnia, mihin sisältyy rautateitse tullutta viljan transitoliikennettä Venäjältä noin 30 000 tonnia. Viljan kuljetusmäärät kasvoivat 31 % eli lähes 69 000 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Naantalin sataman kautta kuljetettiin huomattava määrä myös monia muita teollisuuden, kaupan ja maatalouden tarvitsemia raaka-aineita ja materiaaleja kuten suolaa, sementtiä, rehuja, lannoitteita, kipsiä, turvetta, kierrätysmateriaaleja, soraa jne. yhteensä lähes 604 000 tonnia. Yhteensä laskien näissä pienempi volyymisissa materiaaleissa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 117 000 tonnia ja noin +24 %. Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2020 Naantalin sataman laitureiden ja/tai sen ylläpitämien väylien ja vesialueitten kautta yhteensä noin 5,05 miljoonaa tonnia, missä kasvua yli +7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Lisätietoja:

Yrjö Vainiala, Satamajohtaja
Kaupallinen ja operatiivinen johtaja
+358 50 4649 915

#portofnaantali #naantali #liikennekatsaus #theportneversleeps