Ohjeet > Rautatieliikenne

Rautatieliikenne

Naantalin Satama Oy:n yksityisraiteella liikennöinti edellyttää rataverkon käyttösopimusta, joka on solmittava ennen raideliikenteen aloittamista.

VALPPAUTTA NAANTALIN SATAMAN TASORISTEYKSEN LÄHEISYYTEEN

Asukkaita, kuljettajia ja satama-alueella työskenteleviä kehotetaan valppauteen raideliikenteen läheisyydessä ja risteysalueilla – transitojunaliikenne jatkuu Naantalin satamassa

Naantalin satamaan johtava rautatieyhteys on saanut heinäkuusta alkaen uutta tavaraliikennettä. Uusi ja tärkeä transitojunaliikenne Venäjän Vainikkalan kautta Naantalin satamaan on jatkumassa arkipäivisin ainakin lokakuun alkuun.

Viljavaunut kulkevat Raision ratapihan ja Naantalin välisen raideyhteyden kautta mm. Naantalin Muumimaailman parkkialueen vierestä ja siitä edelleen Naantalin Sataman raidetta pitkin satama-alueelle aina Suomen Viljava Oy:n siiloille saakka. Kyseinen junaliikenne on tämän hetken tiedon mukaan jatkumassa päivittäin. Suomen Viljavan mukaan liikenne painottuu arkipäiviin.

Noudatettava varovaisuutta raideliikenteen läheisyydessä

Valppaana tasoristeyksessä – Naantalin Satamassa sijaitseva Järveläntien vartioimaton tasoristeys vaatii autoilijoilta ja kevyeltä liikenteeltä erityistä varovaisuutta.

Tämän tasoristeyksen näkyvyyttä on korostettu liikennejärjestelyillä. Liikkuminen rautatiealueella on vaarallista ja lain mukaan rangaistavaa, muualla kuin rautatien ylittämiseen tarkoitetuissa ja erikseen merkityissä paikoissa.

Lisätietoja tekninen asiantuntija, Jukka Kylmäoja puh. +358 44 733 4608 tai jukka.kylmaoja@portofnaantali.fi

Naantalin Satama Oy:n verkkoselostus 2022

Naantalin Satama Oy:n verkkoselostus 2021

Naantalin Satama Oy:n yksityisraiteelta on pääsy Suomen Viljava Oy:n yksityisraiteelle ja viljavaraston ratapihalle.

Suomen Viljavan palvelupaikkakuvaus junavaunujen käsittely 

Naantalin Satama Oy:n verkkoselostus 2020

Naantalin Satama Oy:n verkkoselostus 2019