Siirry sisältöön

Vieraskynä – Satama on Naantalin voimalaitoksen elinehto

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Pertti Sundberg Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Pertti Sundberg

Naantalin voimalaitoksen sijoittuminen lähelle Naantalin satamaa on sen toiminnalle elinehto. Ilman Naantalin Sataman tuomaa logistista ratkaisua polttoainehuoltoomme emme pystyisi turvaamaan Turun seudun asukkaiden energian saantia emmekä voisi myöskään suunnitella hiilivapaaseen tuotantoon siirtymistämme.

Sataman merkitys oli Naantalin voimalaitoksen keskeinen jo laitoksen perustamisesta lähtien. Laitoksen ensimmäisinä käyttövuosikymmeninä pääpolttoaineena käytetty kivihiili tuotiin paikalle laivalla. Vaikka kivihiilen merkitys Naantalin voimalaitoksen polttoaineena on jatkuvasti vähentynyt, on voimalaitoksella yhä huoltovarmuusvarastointivelvoite eli hiilikasa tulee olemaan voimalaitoksen maamerkkinä vielä pitkään.

Matkalla kohti hiilineutraalia energiantuotantoa rakensimme vuonna 2017 Naantalin voimalaitokselle nelosyksikön, ns. monipolttoainevoimalaitoksen, jonka pääpolttoaineina toimivat puupohjaiset polttoaineet. Kun tyypillisesti kotimaisten puupolttoaineiden hankinta-alue määritellään noin 150 kilometrin säteisenä ympyränä, on Naantalin sijainti siitä näkökulmasta todella huono. Voimalaitoksen polttoainehankintaympyrästä on käytössä vajaa puolikas ympyrä ja paljon merialuetta. Sataman merkitys korostuu siis jälleen, sillä Naantalin sataman kautta kulkee noin kolmannes voimalaitoksella käyttämästämme puupolttoaineesta.

Laivoilla tuodaan kuorta, sahanpurubrikettejä ja puu- sekä metsätähdehaketta. Yhden laivan purkaminen kestää noin vuorokauden, mutta tuotu polttoaine riittää vain muutamaksi päiväksi. Parhaimmillaan samalla viikolla saapuukin useampi puu-/hakelaiva. On täysin selvää, että ilman näitä meriteitse saapuvia polttoainekuljetuksia puupolttoaineiden osuutta ei olisi voitu kasvattaa edes nykyiselle tasolle. Meriteitse saapuvilla polttoainekuljetuksilla on tärkeä ja kriittinen rooli jatkossakin

TSE käyttää energiantuotantoon lähes 1.000.000 m3 erilaisia puupolttoaineita vuodessa. Nelosyksikön kattilaa on vuosien kuluessa modifioitu ja polttoainepohjaa on laajennettu siten, että nykyisellään kattilassa voidaan käyttää jopa 80 % puupolttoaineita sekä lisäksi turvetta, kierrätyspolttoaineita ja asfalteenia. Kattilaa pyritään jatkossakin kehittämään kohti hiilineutraalimpaa energiantuotantoa –suunnittelemme jatkuvasti, miten voidaan puupolttoaineiden osuutta energiantuotannossa tulevaisuudessa kasvattaa yhä enemmän.

Suomessa kaikki voimalaitokset pyrkivät vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä niin ympäristö- kuin taloudellisista syistä, puupohjaista teollisuutta tulee jatkuvasti lisää Lounais-Suomeen kilpailemaan osin samoista puuraaka-aineista. Puuntuonnin loppuminen Venäjältä pakottaa isot toimijat laajentamaan puunhankinta-aluetta. Samalla suomalaisen polttoaineen saatavuus vaikeutuu huonojen hakkuuolosuhteiden takia sekä viime aikojen lisääntyneistä ja lisääntyvistä ympäristön suojeluvaatimuksista. On siis onni sijoittua lähelle Naantalin satamaa.

 

Pertti Sundberg
Toimitusjohtaja
Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSE

Read article in English