Siirry sisältöön

Naantalin sataman liikenne vuonna 2021

Liikenneraportti

Kokonaisliikenne 5,04 miljoonaa tonnia

Naantalin sataman laitureiden ja/tai sen ylläpitämien väylien ja vesialueitten kautta (sis. Naantalin öljyjalostamon liikenteen) kuljetettiin vuonna 2021 yhteensä noin 5,04 miljoonaa tonnia rahtia. Satama-alueen kokonaisliikenteessä (lastattu + purettu) oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna lähes -38 %. Suuri pudotus kokonaisliikennemäärissä johtui Nesteen Naantalin öljyjalostamon tuotannon alasajosta ja sen lakkautuksesta. Alueelle jäi jalostamotoiminnan loppumisen jälkeen terminaali- ja satamatoimintoja.

Vuoden 2021 kokonaisliikenteestä Kantasataman ja Luonnonmaan satamanosan liikenteen osuus oli lähes 65 % eli yhteensä noin 3,27 miljoonaa tonnia, josta ulkomaan liikennettä yli 93 % (sis. viljan transitoliikenteen Venäjältä Naantalin kautta). Kantasataman kautta kuljetettiin vuonna 2021 yli 3,08 miljoonaa tonnia (+ 2 %) ja Luonnonmaan satamanosan kautta noin 186 000 tonnia (+ 50 %). Tavaraa kulki edellä mainittujen satamanosien kautta yhteensä yli 4 % eli noin 137 300 tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Nesteen öljyjalostamon ja öljysataman liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä oli noin 35 % ja lähes 1,77 miljoonaa tonnia, missä puolestaan laskua tuotannon lakkautuksen vuoksi yli 64 % ts. noin 3,17 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Öljyjalostamon liikenteestä noin 40 % oli ulkomaan ja 60 % kotimaan liikennettä.

Kaikkiaan ulkomaan liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä, öljyjalostamon liikenne mukaan lukien, oli lähes 75 % eli noin 3,76 miljoonaa tonnia (sis. transitoliikenteen) ja kotimaan liikenteen (sis. Naantalin ja Ahvenanmaan Långnäsin välisen roro-liikenteen sekä lähinnä polttoaineiden jakeluun liittyvän rannikkoliikenteen) osuus vastaavasti 25 % ja yli 1,83 miljoonaa tonnia.

Kokonaisliikenteestä ulkomaan vientiä oli noin 1,61 miljoonaa tonnia (-20 %) ja ulkomaan tuontia lähes 2,15 miljoonaa tonnia (-47 %). Kotimaasta tulevaa tavaraa purettiin Naantalin eri satamanosissa yhteensä lähes 0,81 miljoonaa tonnia (-4 %). Kotimaan eri satamiin laivattavaa tavaraa lastattiin Naantalin eri satamanosissa yhteensä yli 0,47 miljoonaa tonnia (-61 %).

Aluskäyntejä yhteensä 1472

Aluskäyntejä oli Naantalin Satamassa vuonna 2021 yhteensä 1472, mikä on 9 % ja 142 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 2020. Aluskäynnit sisälsivät yksittäisiä laiturikäyntejä yhteensä 1534. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli lähes 11,1 miljoonaa NT (-10 %) kun se vuotta aiemmin oli noin 12,3 miljoonaa NT. Käyntimäärät vähenivät Nesteen Naantalin öljyjalostamon tuotannon lakkautuksesta johtuen.

Kantasatamassa ja Luonnonmaalla aluskäyntejä oli yhteensä 1 285, mikä on 13 aluskäyntiä (-1%) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kantasatamassa aluskäyntejä oli yhteensä 1191 ts. 35 käyntiä (-3%) vähemmän ja Luonnonmaalla puolestaan 116 eli 40 käyntiä (+53%) enemmän kuin vuonna 2020.  Kantasatamassa ja Luonnonmaalla rahtia kuljettaneiden alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli edelliseen vuoteen verrattuna 10,2 miljoonaa NT ts. noin 0,15 miljoonaa NT vähemmän (-1 %) kuin vuonna 2020.

Öljysatamassa aluskäyntejä oli 190 ts. yhteensä 126 käyntiä vähemmän (-40 %) kuin vuotta aiemmin. Öljysatamassa vierailleiden alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli noin 0,87 miljoonaa NT (-55 %) ja lähes 1,05 miljoonaa NT vähemmän kuin vuonna 2020.

Rekka- ja trailerliikenteessä sekä matkustajaliikenteessä reipasta kasvua

Rekkoja, trailereita ja erilaisia muita raskaan liikenteen yhdistelmiä kulki Naantalin sataman kautta lauttaliikenteessä vuonna 2021 yhteensä 160 106 yksikköä, missä kasvua noin 8 % ja 11 577 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Tyhjien yksiköitten osuus kaikista yksiköistä oli 7254 eli noin 4,5 %. Tyhjien yksiköiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 8 %.

RoRo- ja Ropax-aluksilla Naantalin satamaan saapuvissa tai lähtevissä erilaisissa kumipyöräyhdistelmissä kuljetettiin noin 2,31 miljoonaa tonnia rahtia, mikä on lähes 0,26 miljoonaa tonnia enemmän (+ 12 %) kuin vuotta aiemmin. Edellä mainitusta rahdista vaarallisten aineiden säiliökuljetusten osuus oli lähes 165 087 tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen lähes 7%.

Naantalin sataman kautta matkusti Ropax-aluksilla yhteensä 178 741 henkilöä (+ 22 %), joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarvematkustajien osuus oli yhteensä 45 538 (+ 96 %).

Yksiköidyn tavaraliikenteen osuus Naantalin Sataman kautta kulkevasta kokonaisliikenteestä ja tavaramäärästä (tonneista) oli vuonna 2021 lähes 46 %.

Kuivat ja nestemäiset irtolastit (bulk) vähenivät

Kuivia irtolasteja kuljetettiin Naantalin sataman kautta vuonna 2021 yhteensä lähes 0,85 miljoonaa tonnia, mikä oli kokonaisuudessaan noin 0,12 miljoonaa tonnia (-13 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Bulk-tuotteisiin liittyy voimakasta vuosittaista ja kausittaista sekä kysyntään että tarjontaan liittyvää vaihtelua – niin kasvua kuin laskuakin. Kuivien irtolastien osuus Naantalin Sataman kautta kulkevasta kokonaisliikenteestä ja tavaramäärästä (tonneista) oli vuonna 2021 noin 17 %.

Vuonna 2021 energian tuotantoon liittyvien eri materiaalijakeiden (hiili, hake, polttoturve, puu jne.) kuljetukset sataman kautta olivat lähes 27 % kaikista kuivista irtolasteista. Viljan kuljetusten osuus oli hieman yli 25 % sekä erilaisen muun agribulkin kuten lannoitteiden, rehujen jne. osuus noin 6 %. Teollisuuden tarvitsemien raakamineraalien kuten sementin, suolan, vesilasin, jne. osuus oli yli 22 %, maanrakennuksessa tarvittavan sepelin, soran jne. osuus lähes 8 % ja kierrätysmateriaalien kuten lasimurskan, muovin jne. osuus lähes 12 %.

Hake on enenevässä määrin korvannut hiilen sataman vieressä sijaitsevan monipolttovoimalaitoksen lämmöntuotantoon tarvittavissa raaka-ainetoimituksissa. Vuonna 2021 hiiltä tuotiin enää 14 100 tonnia, missä vähennystä yli 105 000 tonnia eli noin -87 % edelliseen vuoteen. Hiiltä korvaavaa haketta toisaalta tuotiin yli 193 000 tonnia, mikä on kuitenkin -7% vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Viljaa kuljetettiin vuonna 2021 yhteensä lähes 216 000 tonnia. Viljan kuljetusmäärät sataman kautta vähenivät huonosta satovuodesta johtuen noin 25 % eli lähes 74 000 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Pudotus olisi ollut suurempikin, mutta viljan transitokuljetukset Venäjältä (vehnä) yhteensä yli 66 000 tonnia paikkasivat ja nostivat viljan käsittelymääriä satamassa.

Kuivista irtolasteista liikennettä ovat kasvattaneet viimevuosina kierrätysmateriaalit erityisesti kierrätyslasi. Kierrätysmateriaaleja kuljetettiin sataman kautta vuonna 2021 lähes 110 000 tonnia, missä kasvua vuoden takaiseen (+34 %).

Sementin tuonti Naantalin Sataman kautta on myös kasvanut ja käynnissä olevien investointien myötä se tulee kasvamaan edelleen. Vuonna 2021 sementtiä kuljetettiin sataman kautta lähes 139 000 tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen 3 %.

Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2021 Naantalin sataman laitureiden ja/tai sen ylläpitämien väylien ja vesialueitten kautta yhteensä lähes 1,89 miljoonaa tonnia, missä laskua kuitenkin peräti 68 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pudotus johtui Nesteen Naantalin öljynjalostamon tuotannon alasajosta ja lakkautuksesta. Nesteen kuljetukset Naantalin kautta laskivat yhteensä yli 3,17 miljoonaa tonnia.

Nestemäisten irtolastien osuus Naantalin Sataman kautta kulkevasta kokonaisliikenteestä ja tavaramäärästä (tonneista) oli vuonna 2021 noin 37 %.

 

Yrjö Vainiala

Satamajohtaja, Operatiivinen ja kaupallinen johtaja