Siirry sisältöön

Naantalin Sataman liikenne tammi-syyskuu 2019

Naantalin sataman liikenne tammi-syyskuu 2019

Naantalin sataman liikenne (9 kk) tammi-syyskuussa 2019

Liikennetilasto 1.1. – 30.9.2019

Naantalin sataman laitureiden ja/tai sen ylläpitämien vesialueitten sekä väylien kautta (sis. Nesteen Naantalin öljyjalostamon liikenteen) kuljetettiin vuoden 2019 tammi-syyskuun aikana yhteensä lähes 5,66 miljoonaa tonnia rahtia, mikä on noin – 2,11 % ja 122 000 tonnia vähemmän kuin vastaavan ajanjakson aikana vuotta aiemmin.

Naantalin Kantasataman ja Luonnonmaan satamanosan osuus kokonaisliikenteestä (lastattu + purettu) oli yhteensä noin 39 % eli lähes 2,19 miljoonaa tonnia (+ 3,57 %), josta ulkomaan liikennettä noin 95 %.

Naantalin satama-alueella sijaitsevien Nesteen öljyterminaalin laiturien kautta tapahtuneiden kuljetusten osuus kokonaisliikenteestä oli puolestaan 61 % ts. lähes 3,47 miljoonaa tonnia (- 5,39 %), josta ulkomaanliikennettä noin 62 %.

Ulkomaan liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä oli noin 74 % eli yhteensä lähes 4,21 miljoonaa tonnia, josta ulkomaan tuontia noin 2,96 miljoonaa tonnia (- 2,78 %) ja ulkomaan vientiä lähes 1,25 miljoonaa tonnia (+ 6,31 %). Kotimaan liikenteen (sis. Ahvenanmaan ja kotimaan rannikkoliikenteen Naantalin kautta) osuus kokonaisliikenteestä oli vastaavasti 26 % eli lähes 1,45 miljoonaa tonnia, josta kotimaasta tulleita kuljetuksia yhteensä noin 0,46 miljoonaa tonnia (+ 19,66 %) ja kotimaahan menneitä kuljetuksia lähes 0,99 miljoonaa tonnia (- 15,88 %).

Nestemäisiä irtolasteja (raakaöljyä, öljyjalosteita, voiteluöljyä, vinassea, melassia jne.) kuljetettiin vuoden 2019 tammi-syyskuun aikana Naantalin sataman kautta lähes 3,54 miljoonaa tonnia (- 5,41 %), josta noin 98 % oli Naantalin öljyjalostamon liikennettä.

Kuivia irtolasteja (viljaa, hiiltä, haketta, suolaa, sementtiä, rehua ja muuta agribulkkia sekä kierrätysmateriaaleja kuten lasimurskaa ja metalleja, jne.) kuljetettiin sataman kautta samaan aikaan lähes 0,59 miljoonaa tonnia (+ 21,68 %).

Roro/Ropax-aluksilla kuljetettiin suuryksiköitä (rekkoja ja trailereita) Naantalin kautta yhteensä 111 339 yksikköä (sis. tyhjät yksiköt 6783 kpl) ja nämä suuryksiköt sisälsivät puolestaan yli 1,53 miljoonaa tonnia (- 1,56 %) rahtia.

Vuoden 2019 tammi-syyskuun aikana kulki lauttaliikenteessä rahtiyksiköiden kuljettajia 94 964 sekä lisäksi ajoneuvo mukanaan kulkevia ns. tarvematkustajia 65 726 henkilöä.

Aluskäyntejä oli Naantalin satama-alueella kuluvan vuoden tammi-syyskuun aikana yhteensä 1146, mikä on noin -4 % ja 53 aluskäyntiä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli kuitenkin samaan aikaan yli 8,93 miljoonaa NT eli noin +7 % ja lähes 0,59 miljoonaa NT enemmän. Satamassa vierailleet alukset olivat siis nettovetoisuudeltaan keskimäärin suurempia kuin vuotta aiemmin.

Kantasatamassa ja Luonnonmaalla oli ko. ajanjaksona yhteensä 920 aluskäyntiä, mikä on noin -4 % ja 42 käyntiä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu nettovetoisuus oli kuitenkin lähes 7,60 miljoonaa NT eli noin +10 % ja yli 0,67 miljoonaa NT enemmän.

Öljyjalostamon laitureilla aluskäyntejä oli vastaavana aikana yhteensä 232, mikä on noin -3 % ja 8 käyntiä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jalostamon laitureilla vierailleiden alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli noin 1,35 miljoonaa NT, mikä oli -6 % ja yli 0,08 miljoonaa NT vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jalostamon laiturien aluskäynnit olivat yhteensä noin 20 % Naantalin satama-alueen kokonaiskäynneistä ja noin 15 % alusten yhteenlasketusta nettovetoisuudesta.