Siirry sisältöön

Älykäs meri – integroidut digitaaliset palvelut tehokkaaseen ja turvalliseen navigointiin

– innovatiiviset uudet teknologiat pilotoidaan Naantalin ja Tukholman satamissa

Projektin kesto 10/2018-12/2021

Naantalin satama on mukana uudessa kansainvälisessä hankkeessa. Projekti parantaa meriväylien turvallisuutta ja tehokkuutta digitalisaation avulla. Projektissa kehitetään ja asennetaan kelluviin ja kiinteisiin merenkulun turvalaitteisiin erilaisia sensoreita sekä etävalvonnan ja -hallinnan vaatimaa laitteistoa, ja integroidaan turvalaitteiden tuottamaa väylätietoa muuhun väylä- ja satamadataan yhdistämällä erillisiä ohjausjärjestelmiä yhteen digitaaliseen ja pilvipohjaiseen palvelujärjestelmään. Projektissa pilotoidaan myös laivaliikenteen rikkipäästöjen valvontaa ja merialueen langatonta laajakaistaverkkoa turvalaitteiden avulla sekä niiden vaihtoehtoisia energianlähteitä.

Projektipartnereita ovat Meritaito, Tukholman satama ja Naantalin satama. Projektin innovatiivisten uusien teknologioiden pilotointi toteutetaan satamissa. Projektin tuotokset ovat monien eri loppukäyttäjien, kuten muiden meri- ja sisävesisatamien ja viranomaisten, hyödynnettävissä.

Projektin tavoitteet

  • Kehittää ja pilotoida InSea-alustaa, joka integroi nykyisin erilliset hallintajärjestelmät, satama- ja väylädatan ja merenkulun turvalaitteiden tuottaman datan digitaaliseen pilvipalveluun. Tämä parantaa merenkulun turvallisuutta ja tehokkuutta.
  • Pilotoida väylä- ja satama-alueella toimivaa laajakaistaverkkoa hyödyntäen kelluvia merenkulun turvalaitteita, mikä parantaa tiedonkulkua alusten, satamien ja muiden toimijoiden välillä.
  • Pilotoida vaihtoehtoisia energianlähteitä älykkäille poijuille mahdollistaakseen niiden omavaraisuuden. Projektissa tarkastellaan kahta teknistä ratkaisua: merivesiakkuja ja joustavia aurinkopaneeleita.
  • Pilotoida alusten rikkipäästöjen tarkkailua väylällä hyödyntäen poijuja. Etäohjatut rikkisensorit havainnoivat ohikulkevien alusten pakokaasujen rikkipitoisuutta jatkuvasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi satamavaltiotarkastuksista vastaavat kansalliset viranomaiset voisivat kohdentaa alustarkastuksia poijujen keräämän päästödatan perusteella.
  • Intelligent Sea -projektille on myönnetty rahoitusta Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF).

Tutustu hankkeeseen