Siirry sisältöön

Naantalin Sataman rautatien tasoristeykseen huomiolaite

Satamakarttaan merkitty tasoristeys johon on asennettu uusi huomiolaite
Naantalin Sataman Satamatien-Järveläntien vartioimattomaan tasoristeykseen on asennettu huomiolaite. Laitteen asennustyöt ja koekäyttö suoritettiin tammikuun toisella viikolla.

Tarkoituksena on kiinnittää autoilijoiden ja kevyen liikenteen huomio tasoristeykseen ja sen turvalliseen ylittämiseen. Laitteen toimintaperiaatteena on, että huomiovalo alkaa vilkkua, kun juna on lähestymässä tasoristeystä. Jos raiteella ei ole liikennettä, valo ei vilku.

Huomiolaitteella varustetussa tasoristeyksessä on voimassa tieliikennelain määräys tiekäyttäjän väistämisvelvollisuudesta.

Juna on aina etuajo-oikeutettu ja tienkäyttäjän on tarvittaessa pystyttävä pysäyttämään ajoneuvonsa ennen tasoristeyksen ylittämistä. Tämä väistämisvelvollisuus on aina voimassa riippumatta siitä, että millaisia varoitus-, huomio- tai turvalaitteita tasoristeyksessä on käytössä.


Naantalin Satama kehittää sataman palveluja, ylläpitää liikenteen tarvitsemia rakennelmia, kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoi sataman käyttöä sekä huolehtii siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta ja valvoo toiminnan kannattavuutta.