Siirry sisältöön

Vieraskynä – Tiedonhallintaa Naantalin satamassa

Ratkaisutoimittajan näkökulma

Atte Rotko, Wellamo Data Oy

Integroinnin pioneeri

Naantalin Satamalle toimitettiin Wellamo Datan toimesta ensimmäinen sataman tilannekuvan sekä alus- ja tavaraliikenteen tietojen hallintaan ja laskutukseen suunniteltu ohjelmisto vuonna 1996. Jo seuraavana vuonna siihen toteutettiin Portnet-liittymä, kirjoittajan tietojen mukaan ensimmäisenä satamana koko maassa. Tuolloin tämä oli uraauurtavaa, lähes pioneeritoimintaa. Nykyisin Naantalin käytössä olevassa WD.Net-ohjelmistossa ja sitä tukevissa piensovelluksissa on yhteensä noin kymmenen integraatiota ulkoisiin eri toimijoiden järjestelmiin. Tieto kulkee sisään ja ulos ja joissakin liittymissä sitä liikkuu molempiin suuntiin. Integroitavuus on vahvasti pelin henki jatkossakin.

Toimitusprosessi flow-tilassa

Alusta alkaen Naantalissa on vaatimuksena ollut mahdollisimman pitkälle automatisoitu toimitusprosessi. Alkuun se tarkoitti lähinnä automatisoitua hinnoittelua ja laskun muodostusta vastaanotetuista liikennetiedoista. Nykyään automaattiset toiminnot ohjelmistossa ottavat huomioon paljon eri näkökulmia päätöksissään. Näitä itseohjautuviksi koodattuja prosesseja on laajennettu kattamaan tänä päivänä myös esimerkiksi alusten ohjeistusta, tosiaikaista liikenneseurantaa, tilannetiedotteita, viestintätilanteita sekä muuta tehokasta ja turvallista aluskäyntiä tukevaa toimintaa satamassa.

Dynamiikkaa laadunhallinnassa

Naantalin Sataman sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä on viety SharePoint-ympäristöön dynaamiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä tarjoaa käyttäjälle reitin edetä intuitiivisesti graafisesti kuvatuissa prosesseissa ja niihin liittyvissä toimintaohjeissa ja muussa dokumentoinnissa. Tämän pohjatyönä pidettiin sataman henkilöstön kanssa kymmenittäin työpajoja toimintaprosessien kuvaamiseksi. Näiden yhteydessä tehtiin myös huomattava määrä parannuksia turvallisuuden ja tehokkuuden eteen, kansainväliset standardit ja parhaat käytännöt huomioiden. Erittäin opettavainen projekti niin itselleni sen vetäjänä, kuin varmasti sataman henkilöstöllekin asiantuntijoina.

Laadunhallinnan käytännön työkaluksi on lisäksi toteutettu Poikkeama- ja palautejärjestelmä sekä kenttäkäyttöön, että johtoryhmänäkökulmaa tukemaan. SharePointin puolella järjestelmää on rikastettu tukemaan asioiden järjestelmällistä käsittelyä niin tiimityössä, kuin esimerkiksi auditointitilanteissakin.

Naantalin Sataman it-ekosysteemi menee pintaa syvemmälle

Ei tässä luonnollisestikaan ollut koko ekosysteemiä kuvattuna. Naantalin Satamalla tiedonhallinnan ratkaisut ovat pinnalla ja pinnan alla kaikissa ydinprosesseissa. Olen saanut olla mukana myös esimerkiksi älyväyläprojektissa, jossa bittivirran kautta sekä ohjataan, että seurataan merenkulun turvalaitteiden tilaa ja olosuhdeantureita. Lisäksi sataman käytön ja ylläpidon suunnittelussa ja ohjauksessa on satsattu mittavasti ympäristön digitalisointiin, niin merenpinnan päällä, kuin sen allakin. Muutaman esimerkin mainitakseni.

 

 

 

[email protected]

LinkedIn profile

www.wellamodata.fi