Siirry sisältöön

Nimitysuutisia Naantalin Satama Oy:ssä 1.5.2024 alkaen

Operatiivinen päällikkö Hannu Kallio, DI, on nimitetty Naantalin Satama Oy:n Operatiiviseksi johtajaksi (eng. Chief Operating Officer). Kallio vastaa mm. satamayhtiön palvelutuotannon järjestämisestä, satamainfrastruktuurin kehittämisestä, henkilöstöasioista sekä valmiusasioista ja viranomaisyhteistyöstä. Kallio toimii johtoryhmän vetäjänä ja johtoryhmän päälliköiden esimiehenä. Tehtävässään hän raportoi satamayhtiön toimitusjohtajalle.

 

Controller Hetti Virtanen, KTM, on nimitetty Naantalin Satama Oy:n Talouspäälliköksi (eng. Chief Financial Officer) ja johtoryhmän jäseneksi. Virtanen vastaa satamayhtiön taloushallinnosta, ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta sekä hän toimii taloushallinnon henkilöstön esimiehenä. Tehtävässään hän raportoi Operatiiviselle johtajalle.

 

Yrjö Vainiala, DI, toimii 1.5.2024 alkaen Kaupallisena johtajana (eng. Chief Commercial Officer), vastaten asiakassuhteiden hoidosta, markkinoinnista ja viestinnästä, uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisesta sekä liiketoimintasopimusten valmistelusta ja neuvotteluista. Tehtävässään hän raportoi satamayhtiön toimitusjohtajalle.

Naantalin Satama Oy