Siirry sisältöön

Naantalin Satama asettui huipputasolle asiakaskokemustutkimuksessa: NPS=61 – Sataman asiakkaat ja yhteistyökumppanit tyytyväisiä jälleen kerran sataman palvelutasoon

Teksti: Tarja Siekkinen

Naantalin Satamassa toteutettiin ensimmäistä kertaa asiakaskokemustutkimus jossa voidaan mitata erityisesti asiakasuskollisuutta. Haastatteluissa tiedusteltiin asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta ns. Net Promoter Scoren (NPS) avulla asiakasuskollisuutta. Haastateltavien annettiin kertoa vapaasti missä asioissa Naantalin Satama on onnistunut ja missä olisi kehitettävää. Net Promoter Score eli NPS-luku toimiikin hyvänä asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden indikaattorina myös jatkuvaan seurantaan.

Tutkimuksen Naantalin Satamalle toteutti puhelinhaastatteluna jyväskyläläinen yritys, Kokemuksia Oy (Trustmary). Naantalin Sataman lopulliseksi NPS-arvosanaksi muotoutui 61, jota voidaan pitää erittäin hyvänä tasona. Tutkimuksesta ilmeni hyvin selkeästi uusia kehittämiskohteita ja se valotti myös Sataman asiakasuskollisuutta erittäin hyvin.

Naantalin Sataman toiminnan ja palvelujen vahvuuksina mainittiin mm. kokonaisvaltainen tyytyväisyys, riittävä yhteydenpito, aikataulujen pitävyys, nopea reagointi, helppo lähestyttävyys, toimivat irrotus- ja kiinnityspalvelut, joustava yhteistyökumppani, mukava henkilöstö sekä lisääntynyt viestintä. Lisäksi mm. Naantalin satamassa toimiva satamaoperaattori, Stevena sai myös positiivisia mainintoja mm. sujuvasta laivojen purusta vaikkei se tutkimuksen kohteeseen suoranaisesti tällä kertaa kuulunutkaan.

Kehittämiskohteiksi mainittiin mm. satunnaiset ruuhkat, puutteelliset opasteet. Näihin haasteisiin vastaamme ensi keväällä uusien ja tulevien kenttä- ja liikennejärjestelyjen myötä, joiden käyttöönotosta tiedotetaan lähempänä.

Naantalin Satama Oy:ssa työskentelee 18 henkeä, joten Naantalin Sataman toimintaa voinee luonnehtia melkoisen tehokkaaksi ja pieniin resursseihin nähden iloitsemme hyvästä asiakaskokemustuloksesta.

Aikaisemmin Naantalin Satama on osallistunut mm. satamatutkimuksiin.

Naantalin Satama haluaakin kiittää koko henkilöstöään hyvästä palveluasenteesta sekä hyvistä onnistumisista. Kiitämme myös asiakkaita ja yhteistyökumppaneita miellyttävästä ja hyvästä yhteistyöstä.

Pidetään suunta edelleen myös tulevaisuudessa selkeänä; tästä on hyvä jatkaa Naantalin Sataman ja satamapalvelujen kehittämistyötä.