Siirry sisältöön

Naantalin sataman kokonaisliikenne 7,84 miljoonaa tonnia vuonna 2018

Kuva/Photo: Port of Naantali (Suomen Ilmakuva)

Naantalin sataman kokonaisliikenne 7,84 miljoonaa tonnia vuonna 2018

Naantalin sataman laitureiden ja/tai sen ylläpitämien väylien ja vesialueitten kautta (sis. öljyjalostamon liikenteen) kuljetettiin vuonna 2018 yhteensä lähes 7,84 miljoonaa tonnia rahtia. Satama-alueen kokonaisliikenteessä (lastattu + purettu) oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 19 %.

Kokonaisliikenteestä Kantasataman ja Luonnonmaan satamanosan liikenteen osuus oli lähes 37 % eli yhteensä noin 2,86 miljoonaa tonnia, josta ulkomaan liikennettä 95 %. Tavaraa kulki edellä mainittujen satamanosien kautta noin -4 % eli lähes 108 000 tonnia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Nesteen öljyjalostamon ja -sataman liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä oli noin 63 % ja lähes 4,98 miljoonaa tonnia, missä puolestaan kasvua peräti 37 % ts. yli 1,34 miljoonaa tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Öljyjalostamon liikenteestä noin 60 % oli ulkomaan ja 40 % kotimaan liikennettä.

Ulkomaan liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä oli lähes 73 % eli noin 5,70 miljoonaa tonnia ja kotimaan liikenteen (sis. Naantalin ja Ahvenanmaan Långnäsin välisen roro-liikenteen sekä lähinnä polttoaineiden jakeluun liittyvän rannikkoliikenteen) osuus vastaavasti 27 % ja lähes 2,14 miljoonaa tonnia.

Kokonaisliikenteestä ulkomaan vientiä oli noin 1,55 miljoonaa tonnia (-0,5 %) ja ulkomaan tuontia 4,15 miljoonaa tonnia (+21,4 %). Kotimaasta tulevaa tavaraa purettiin Naantalin eri satamanosissa yhteensä noin 0,60 miljoonaa tonnia (-8,7 %). Kotimaan eri satamiin laivattavaa tavaraa puolestaan lastattiin Naantalin eri satamanosissa yhteensä 1,54 miljoonaa tonnia (+59,0 %).

Alukset yhä kookkaampia

Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2018 yhteensä 1580, mikä on 9 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 2017. Alukset olivat kuitenkin keskimäärin kookkaampia ja niissä kuljetettiin enemmän rahtia. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli yli 11,2 miljoonaa NT (+15 %) kun se vuotta aiemmin oli 9,8 miljoonaa NT.

Kantasatamassa ja Luonnonmaalla aluskäyntejä oli yhteensä 1 270, mikä on 47 aluskäyntiä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kantasatamassa ja Luonnonmaalla rahtia kuljettaneiden alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli kuitenkin yli 9,3 miljoonaa NT (+13 %) ts. yli 1 miljoonaa NT enemmän kuin vuonna 2017.

Öljysatamassa puolestaan aluskäyntejä oli 313, mikä on 39 aluskäyntiä enemmän kuin vuotta aiemmin. Öljysatamassa vierailleiden alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli noin 1,9 miljoonaa NT (+23 %) ja noin 0,36 miljoonaa NT enemmän kuin vuonna 2017.

Suurempien alusten myötä lisääntynyt lastikapasiteetti kasvatti rekka- ja trailerliikennettä

Talouden suhdannekuvan jatkuminen positiivisena sekä Finnlinesin suurempien alusten tulon myötä lisääntynyt lastikapasiteetti Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitillä ja eräiden kilpailevilla reiteillä liikennöivien varustamoiden alusten pitkäksi venyneet telakoinnit heijastuivat suotuisasti Naantalin suuryksikköliikenteeseen.

Rekkoja, trailereita ja erilaisia muita raskaan liikenteen yhdistelmiä kulki Naantalin sataman kautta lauttaliikenteessä vuonna 2018 yhteensä 146 750, missä kasvua lähes 10 % eli 13 071 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

RoRo- ja Ropax-aluksilla Naantalin satamaan saapuvissa tai lähtevissä erilaisissa kumipyöräyhdistelmissä kuljetettiin yli 2,03 miljoonaa tonnia rahtia (+ 6,2 %), mikä on lähes 0,12 miljoonaa tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellä mainitusta rahdista vaarallisten aineiden säiliökuljetusten osuus oli yli 0,14 miljoonaa tonnia, missä vähennystä edelliseen vuoteen -4 %.

Naantalin sataman kautta matkusti Ropax-aluksilla yhteensä 187 975 henkilöä (+ 14,8 %), joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarvematkustajien osuus oli yhteensä 66 175 (+ 28,1 %).

Kuivat irtolastit vähenivät ja nestemäiset kasvoivat

Kuivia irtolasteja kuljetettiin Naantalin sataman kautta vuonna 2018 yhteensä yli 0,71 miljoonaa tonnia, mikä oli kokonaisuudessaan lähes -27 % ja noin 0,26 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Bulk-tuotteisiin liittyy voimakasta vuosittaista ja kausittaista vaihtelua – niin nousua kuin laskuakin. Vuonna 2018 lasku johtui hiilen (-46 %) ja viljakuljetusten (-26 %) vähentymisestä.

Hake tulee enenevässä määrin korvaamaan hiilen sataman vieressä sijaitsevan TSE:n monipolttolaitoksen lämmöntuotantoon tarvittavissa raaka-ainetoimituksissa jatkossa. Hakkeen voimalaitoksen ja sataman väliseen siirtoon tarvittava kuljetin otettiin käyttöön vasta vuoden 2018 lopulla. Kuljetinkin on osa projektia, jossa voimalaitos muunnetaan käyttämään hiilen sijaan vähitellen kokonaan biopolttoaineita. Vuonna 2018 hiiltä tuotiin noin 0,27 miljoonaa tonnia, missä vähennystä lähes 0,24 miljoonaa tonnia eli noin -46 % edelliseen vuoteen.

Viljaa (ml. maissi) kuljetettiin vuonna 2018 yhteensä lähes 0,18 miljoonaa tonnia. Viljan kuljetusmäärät vähentyivät huonosta satovuodesta johtuen kuitenkin -26 % eli yli 0,06 miljoonaa tonnia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuivista irtolasteista liikennettä kasvattivat puolestaan kierrätysmateriaalit kuten metalli ja lasi (+290 %), rehut (+216 %), öljykasvien siemenet (+154 %), suola (+5 %). Sementtiä tuotiin lähes sama määrä kuin vuotta aiemminkin.

Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2018 Naantalin sataman laitureiden ja/tai sen ylläpitämien väylien ja vesialueitten kautta yhteensä noin 5,09 miljoonaa tonnia, missä kasvua +37 % edelliseen vuoteen verrattuna. Mainitusta määrästä valtaosa ts. lähes 97,7 % oli Naantalin öljyjalostamon liikennettä.


Naantali on Suomen johtava Skandinavian rahtiliikenteen satama, sillä yli puolet Varsinais-Suomen satamien ja Ruotsin välisestä rekka- ja trailerliikenteestä lautoilla kulkee Naantalin sataman kautta. Lauttalinjojen vuorokautisten lähtöjen tiheys ja lyhyt merimatka takaavat hyvän ja tehokkaan yhteyden sekä ammattimaiselle liikenteelle että turismille.

Keväällä 2018 valmistunut RoRo-pistolaiturin pidennys 228 metriin mahdollistaa Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä isompien Star-luokan alusten liikennöinnin.

Satamatoimintoja kehittämällä yhtiö turvaa osaltaan lähialueen teollisuuden ja kaupan toimintaedellytykset, kasvun ja kilpailukyvyn – yhteistyössä varustamoiden, operaattorien ja muiden sidosryhmien kanssa.