Yhteystiedot > Sataman organisaatio

Sataman organisaatio

Johto

YRJÖ VAINIALA
Satamajohtaja, Operatiivinen ja kaupallinen johtaja

TARJA SIEKKINEN
Viestinnän asiantuntija

Taloushallinto

Liikenneosasto ja tekniset palvelut

LIISA MAJURI
Liikennepäällikkö, turvapäällikkö

Alus- ja satamapalvelut