Yhteystiedot > Sataman organisaatio

Sataman organisaatio

YRJÖ VAINIALA
Satamajohtaja, Operatiivinen ja kaupallinen johtaja

HANNU KALLIO
Operatiivinen päällikkö

TARJA SIEKKINEN
Viestinnän asiantuntija, Viestintä ja markkinointi

HELENA MARKKOLA
Taloussihteeri, Taloushallinto

LIISA MAJURI
Liikennepäällikkö, Turvapäällikkö

Alus- ja satamapalvelut