Yhteystiedot > Sataman organisaatio

Sataman organisaatio

YRJÖ VAINIALA
Satamajohtaja, Operatiivinen ja kaupallinen johtaja

TARJA SIEKKINEN
Viestinnän asiantuntija, Viestintä ja markkinointi

HELENA MARKKOLA
Taloussihteeri, Taloushallinto

LIISA MAJURI
Liikennepäällikkö, Turvapäällikkö

Alus- ja satamapalvelut