Korona-info

Koronaviruspandemian (COVID 19) vaikutukset Naantalin Sataman toimintaan

  • rahtiliikenne toimii normaalisti
  • matkustajaliikenne avautunut Naantalista 21.5.2020 alkaen (välttämätön työmatkaliikenne tai muu välttämätön matkustaminen sallittua)
  • varustamot ja satamaoperaattori toimivat aikataulujen mukaisesti

Naantalin satamalla on tärkeä rooli tarjoamalla Ruotsin ja Suomen väliseen yhteyteen nopeita meriyhteyksiä, mahdollistaen elintärkeiden lääkkeiden, tavaroiden ja elintarvikkeiden kuljettamisen myös haastavien poikkeusolojen aikana. Naantalin sataman rahtiliikenne toimii tehokkaasti ja turvaa täten tavaroiden ja rahdin kuljettamisen Ruotsin ja Suomen välillä.

21.5.2020: matkustajaliikenne avautunut Naantalista 21.5.2020 alkaen. Vain työmatkaliikenne sekä muu välttämätön matkustaminen on sallittua.

Naantalin Sataman toimintapolitiikka koronaviruksen leviämisen estämiseksi (16.3.2020)

Terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi Naantalin Satamassa on ryhdytty toimiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  Tavoitteena on turvata laivojen operointia ja satamatoiminta. Naantalin satama seuraa tiiviisti viranomaisten ja THL:n ohjeistuksia epidemian leviämisen estämiseksi ja toimimme suositusten ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Henkilökunnan ohjeistus

16.3.2020 Olemme ohjeistaneet henkilökuntaa kriisisuunnitelmamme mukaisesti.

23.3.2020 Toimiston henkilökunta siirtynyt pääosin etätyöhön, siltä osin kun työtehtävät sen sallivat. Vältämme lähikontakteja – emme vastaanota vieraita. Hoidamme työasiat puhelimitse tai sähköpostitse.

Ohjeistukset matkustajille

20.1.2021  THL suosittelee yli kahden metrin turvavälin pitämistä  ja lähikontaktit tulisi rajata minimiin. Uuden tilannearvion mukaan muuntunut koronavirus tarttuu helpommin.

Kasvomaskien käyttöä ja turvavälien pitämistä (yli 2 m) suositellaan kaikille satamassa vieraileville.

Finnlinesin rahtiliikennerakennuksesta löytyvät ohjeistukset matkustajille THL:n suositusten mukaisesti esittein ja eri kieliversioin (suomi, englanti, ruotsi, saksa, italia, kiina ja venäjä). Käsidesipiste löytyy Finnlinesin rahtiliikennerakennuksen aulasta. Kahvikone ja makeisautomaatti ovat koronavirusepidemian aikana pois käytöstä.

2.4.2021 Pakolliset koronatestit Varsinais-Suomen rajanylityspaikoille – avin päätös voimaan 2.4.2021 alkaen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, että  jokainen Varsinais-Suomen rajanylityspaikoilla maahan tuleva matkustaja määrätään pakolliseen koronatestiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nojalla.

Avin päätös tulee voimaan 2.4. ja kestää 30.4. saakka.

Pakolliset terveystarkastukset koskevat myös Naantalin sataman kautta maahan tulevaa henkilöä.

”Avin mukaan päätös koskee niin sanotuista riskimaista saapuvia maahantulijoita, eli henkilöitä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloaan oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus kahden viikon aikana on suurempi kuin 25 sataatuhatta ihmistä kohden.

– Terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään 72 tuntia ennen maahantuloa, tai esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle 180 vuorokautta aikaa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen.

Huoltovarmuuden ja tavaratuonnin sujuvuuden varmistamiseksi määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä, eikä vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia. (avin tiedote 1.4.2021) ”

Maahantulijoiden pakollinen terveystarkastus otetaan käyttöön Varsinais-Suomen rajanylityspaikoilla

Satamaoperaattorien sivuilta löytyvät yrityskohtaiset Covid19 -ohjeistukset epidemian torjuntaan.

Rajavartiolaitoksen ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 22.2.2021 alkaen

Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille (THL) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Uusimmat uutiset

THL ohje ammattikuljettajille

Koronavirusohje satamille

Koronavirusohje rahtilaivoille

Suomen Satamaliiton hyödyllisiä linkkejä